Wet Daphne goedgekeurd - maar er moet nu begonnen worden met de omzetting - Casa

27.02.2024 12:26

Wet Daphne goedgekeurd - maar er moet nu begonnen worden met de omzetting - Casa

Belangrijke opmerking
Meningen die hier zijn geuit zijn de meningen van de nationale delegatie en weerspiegelen niet altijd de mening van de Groep als geheel 
Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Parlementslid David Casa houdt een toespraak in het Parlement met een portret van de vermoorde journaliste Daphne Caruana Galizia op de achtergrond.

"Het heeft 6 jaar geduurd, maar we hebben eindelijk een Europese Anti-SLAPP-richtlijn," verklaarde David Casa, die begin 2018 als eerste Europarlementariër opriep tot deze richtlijn en er sindsdien campagne voor voert.

Casa gaf commentaar op de Anti-SLAPP-richtlijn direct nadat het Europees Parlement zijn definitieve goedkeuring gaf op het bereikte akkoord. Het is nu klaar om wet te worden.

Casa begon zijn campagne nadat Maltese mediahuizen dreigbrieven hadden ontvangen van Pilatus Bank in de nasleep van de moord op Daphne Caruana Galizia. In de brieven werd geëist dat de media hun inhoud zouden wijzigen of financiële schade zouden oplopen in andere rechtsgebieden. De heer Casa bestempelde een dergelijke actie als 'misbruik' en 'intimidatie van de vrije pers'.

"Aanvankelijk was onze grootste hindernis het vinden van een rechtsgrondslag die de EU de bevoegdheid zou geven om wetgeving op te stellen. Dankzij het werk van vicevoorzitter Věra Jourová is die hindernis genomen. Maar het is waar dat de EU maar tot op zekere hoogte kon gaan, en de richtlijn is in de eerste plaats bedoeld voor zaken met een grensoverschrijdend element.

"Daarom heeft de Commissie samen met de richtlijn ook een aanbeveling uitgebracht die duidelijk maakt dat de bepalingen van de richtlijn ook moeten worden toegepast op zuiver binnenlandse zaken. We moeten er hard aan werken om ervoor te zorgen dat dit in de hele EU en vooral in Malta gebeurt," verklaarde Casa.

De richtlijn zal ervoor zorgen dat er een mechanisme komt om SLAPP-zaken vroegtijdig te seponeren, dat SLAPP-vonnissen van buiten de EU niet ten uitvoer worden gelegd en dat er effectieve financiële gevolgen worden opgelegd aan degenen die SLAPP gebruiken.

"Dat Daphne's wet nu een feit is, is een belangrijke verwezenlijking. Maar we moeten er nu voor zorgen dat het de naam waardig is die het heeft gekregen, ook door te zorgen voor een omzetting die alle SLAPP-zaken aanpakt - zelfs die welke volledig binnenlands zijn."

Casa bedankte het onderhandelingsteam van het Parlement voor zijn inspanningen om de prioriteiten van het Parlement veilig te stellen. Hij riep de Maltese regering op om de omzetting niet te vertragen en haar eigen SLAPP-zaken tegen Maltese mediahuizen in te trekken, zoals zaken die verband houden met het bestrijden van verzoeken om vrijheid van informatie.

"Hoewel we vechten voor sterkere wetten en bescherming, komt het erop neer dat een regering die tegen persvrijheid is, schadelijk is voor onze democratie."

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud