Beloon boeren, bosbouwers en KMO's voor het absorberen van CO2

21.11.2023 10:07

Beloon boeren, bosbouwers en KMO's voor het absorberen van CO2

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Jonge plant

"Om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, moet de EU de uitstoot van broeikasgassen verminderen en de restemissies compenseren die niet kunnen worden weggewerkt door de koolstofabsorptie te verhogen. Met andere woorden, het is niet langer voldoende om onze uitstoot te verminderen, we moeten ook de hoeveelheid koolstofdioxide die we uit de atmosfeer verwijderen vergroten. Het certificeringskader voor koolstofverwijdering is een cruciaal instrument om dit doel te bereiken, omdat het de zekerheid en het vertrouwen in de certificaten vergroot," zei Lídia Pereira, Europarlementariër en hoofdonderhandelaar van het Parlement over de wet voor koolstofverwijdering, waarover Europarlementariërs vandaag zullen stemmen.

De nieuwe wet zal regels opstellen om alle actoren te stimuleren en te belonen, inclusief de industrie, bosbouwers en boeren. Het op de voorgrond plaatsen van deze laatste groep en mogelijke extra inkomsten voor hen, is een belangrijke prioriteit voor de EPP-fractie.

"Boeren zijn de bewakers van het klimaat en als hun activiteiten goed worden uitgevoerd, kunnen ze op natuurlijke wijze CO2 opslaan in het land en het vrijkomen ervan in de atmosfeer beperken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen beter bodembeheer, het aanpassen van gewassen of het verminderen van het gebruik van kunstmest. Om hen aan te moedigen creëren we, voor het eerst op Europese schaal, de mogelijkheid voor boeren om financiële compensatie te ontvangen door certificaten te verkopen voor de extra koolstof die ze in hun land kunnen opslaan. Dit maakt het mogelijk om particuliere investeringen aan te trekken voor klimaatverwijderingsprojecten die het gebruik van innovatieve oplossingen voor het afvangen en opslaan van CO2 stimuleren," legt Pereira uit.

"Dit is een belangrijke stap voorwaarts die gericht is op het verbeteren en harmoniseren van praktijken die al bestaan in sommige lidstaten, die vaak geplaagd werden door greenwashing, gebrek aan duidelijkheid en wantrouwen," voegde ze eraan toe.

Om de transparantie en geloofwaardigheid van het koolstofcertificeringsproces te waarborgen, zullen duidelijke regels voor onafhankelijke verificatie door derden van koolstofverwijderingen worden vastgesteld, evenals strenge criteria voor de erkenning van certificeringsregelingen die aantonen dat ze voldoen aan het EU-kader.

"Tot slot is het onze prioriteit om de bureaucratie te verminderen. Daarom hebben we gezorgd voor een certificeringskader met eenvoudige, duidelijke regels, in plaats van een berg nutteloos papierwerk dat boeren moeten invullen," besloot ze.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud