Handelsovereenkomsten om onze Europese manier van leven te beschermen

21.02.2024

Handelsovereenkomsten om onze Europese manier van leven te beschermen

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Vrachtcontainers met vlag van de Europese Unie in de haven

De rijkdom en welvaart van Europa hangen voor een groot deel af van onze open handelsbetrekkingen met de rest van de wereld. Wij zijn het meest openlijke handelscontinent ter wereld, geografisch gelegen tussen de grootste economie, de Verenigde Staten, en de dichtstbevolkte en meest dynamische continenten Azië en Afrika. Ondanks dit enorme potentieel staat de handelsagenda van Europa stil. Als we ons mondiale leiderschap willen behouden, is het essentieel om nieuwe handelsovereenkomsten met de democratische wereld af te sluiten om onze belangen na te streven, onze waarden te beschermen en onze betrekkingen met China weer in evenwicht te brengen. De wereldhandel is de afgelopen decennia en eeuwen ingrijpend veranderd. Gebouwd op de bruisende marktplaatsen van de oude beschavingen, het ontstaan van middeleeuwse handelsroutes en de komst van de moderne globalisering, is het economische landschap van Europa gevormd door eeuwen van commerciële uitwisseling. Toch is het belang van vrije en eerlijke handel voor Europa soms moeilijk te begrijpen. In plaats van marktplaatsen zijn containers nu het meest kenmerkende gezicht van moderne handel en de onderlinge verbondenheid van economieën over de hele wereld. Stel je die 96 miljoen containers voor, die in 2022 in de belangrijkste havens van de EU werden overgeslagen, allemaal op een rij. Ze zouden zo ver reiken dat ze ongeveer 145 keer rond het midden van de aarde zouden kunnen varen. Alleen al vorig jaar was de export van de EU goed voor meer dan 2,3 biljoen euro, waarmee de EU na China de grootste exporteur ter wereld is. Europa blijft zijn nalatenschap hoog houden en erkent de cruciale rol van handel bij het stimuleren van economische groei, het bevorderen van innovatie en het versterken van diplomatieke banden. Met meer dan 30 miljoen Europese banen die afhankelijk zijn van buitenlandse handel en met het grootste deel van de economische groei in de wereld die naar verwachting buiten de grenzen van Europa zal plaatsvinden, is het duidelijk dat onze welvaart afhangt van een robuust handelsbeleid.

Met meer dan 30 miljoen Europese banen die afhankelijk zijn van buitenlandse handel en met het grootste deel van de economische groei in de wereld die naar verwachting buiten de grenzen van Europa zal plaatsvinden, is het duidelijk dat onze welvaart afhangt van een krachtig handelsbeleid.

Maar er doemen grote uitdagingen op aan de horizon. Het handelstekort van de EU met China is gestegen tot maar liefst 390 miljard euro in 2022, een verdubbeling in slechts twee jaar. Ondanks de behoefte aan een nieuwe handelsagenda worstelen we met de barrières die worden opgeworpen door zowel linkse als rechtse populistische groeperingen. Maar ons handelsbeleid gaat niet alleen over economische voordelen - het belichaamt onze waarden en normen. Voor ons moet elke handelsstrategie de Europese belangen weerspiegelen, wederkerigheid waarborgen en vitale sectoren zoals de landbouw beschermen. Wij verwerpen het idee om ons terug te trekken in isolationistische vestingen. In plaats daarvan pleiten we voor betrokkenheid bij de wereldgemeenschap en koesteren we strategische allianties, vooral binnen een Unie van democratieën. Solidariteit tussen westerse landen is van het grootste belang, vooral tegenover geduchte concurrenten als China. Daarom pleiten we voor een grotere betrokkenheid bij regio's als Latijns-Amerika en de Indo-Pacific, geworteld in de principes van eerlijkheid en wederzijds voordeel. Daarom hebben we nieuwe, eerlijke en slimme handelsovereenkomsten nodig die in overeenstemming zijn met onze Europese belangen, waarden en normen, zoals met Mercosur of Australië. Afrika is ook een belangrijke partner in onze handelsinspanningen. Een nieuw paradigma voor het handelspartnerschap met Afrika moet verder gaan dan louter economische transacties. Het moet prioriteit geven aan wederzijdse ontwikkeling, welvaart en democratie, waarbij de mondiale afhankelijkheid van belangrijke hulpbronnen wordt aangepakt en lokale gemeenschappen mondiger worden gemaakt. Centraal in de aanpak van onze Groep staat een uitgebreide strategie voor risicovermindering, gericht op het verminderen van onzekerheden en het stimuleren van duurzame groei, bijvoorbeeld door onze toeleveringsketen van kritieke grondstoffen te diversifiëren via nieuwe slimme handelsovereenkomsten.

Bij het uitstippelen van de koers die voor ons ligt, is het van cruciaal belang te erkennen dat handelsbeleid geen op zichzelf staand streven is - het is een gezamenlijke inspanning die coördinatie, innovatie en een standvastige toewijding aan onze gedeelde waarden vereist. Het Europese handelsbeleid moet evolueren om de uitdagingen van een snel veranderend mondiaal landschap aan te kunnen. Met een slimme handelsagenda kunnen we ons een weg banen door de complexiteit van de moderne wereld en tegelijkertijd onze veiligheid, economische belangen en concurrentiekracht beschermen. Laten we samen de weg banen naar een welvarendere, beter verbonden en rechtvaardigere toekomst voor iedereen.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 177 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud