Търговски споразумения за защита на европейския ни начин на живот

21.02.2024

Търговски споразумения за защита на европейския ни начин на живот

Товарни контейнери със знамето на Европейския съюз в пристанището

Богатството и просперитетът на Европа зависят до голяма степен от отворените ни търговски отношения с останалия свят. Ние сме най-отвореният за търговия континент в света, географски разположен между най-голямата икономика - Съединените щати, и най-многолюдните и динамични континенти Азия и Африка. Въпреки този огромен потенциал търговската програма на Европа е в застой. Ако искаме да запазим водещата си роля в световен мащаб, постигането на съгласие по нови търговски споразумения с демократичния свят е от съществено значение за преследване на нашите интереси, защита на нашите ценности и възстановяване на баланса в отношенията ни с Китай. Лицето на световната търговия се промени драматично през последните десетилетия и векове. Изграден върху оживените пазари на древните цивилизации, появата на средновековните търговски пътища и настъпването на съвременната глобализация, икономическият пейзаж на Европа е оформен от векове на търговски обмен. Въпреки това понякога е трудно да се разбере значението на свободната и справедлива търговия за Европа. Вместо пазари, контейнерите сега са най-типичното лице на съвременната търговия и взаимосвързаността на икономиките по света. Представете си тези 96 милиона контейнера, които са били обработени в основните пристанища на ЕС през 2022 г., подредени в редица. Те ще се простират толкова далеч, че ще могат да обиколят средата на Земята около 145 пъти. Само през миналата година износът на ЕС е на стойност над 2,3 трилиона евро, което превръща ЕС във втория по големина износител в света след Китай. Европа продължава да отстоява своето наследство, като признава ключовата роля на търговията за стимулиране на икономическия растеж, насърчаване на иновациите и укрепване на дипломатическите връзки. При положение че над 30 милиона европейски работни места зависят от външната търговия и че по-голямата част от световната икономическа експанзия се очаква да се осъществи извън границите на Европа, е ясно, че просперитетът ни зависи от стабилни търговски политики.

С над 30 милиона работни места в Европа, които зависят от външната търговия, и с по-голямата част от световната икономическа експанзия, която се очаква да се осъществи извън границите на Европа, е ясно, че просперитетът ни зависи от стабилни търговски политики.

Но на хоризонта се очертават големи предизвикателства. Търговският дефицит на ЕС с Китай се е покачил до зашеметяващите 390 млрд. евро през 2022 г., удвоявайки се само за две години. Въпреки необходимостта от съживена търговска програма, ние се сблъскваме с бариерите, издигнати както от леви, така и от десни популистки фракции. Но нашите търговски политики не са свързани само с икономически ползи - те въплъщават нашите ценности и стандарти. За нас всяка търговска стратегия трябва да отразява европейските интереси, да гарантира реципрочност и да защитава жизненоважни сектори като селското стопанство. Ние отхвърляме идеята за оттегляне в изолационистки крепости. Вместо това се застъпваме за ангажираност със световната общност, като същевременно насърчаваме стратегическите съюзи, особено в рамките на Съюза на демокрациите. Солидарността между западните държави е от първостепенно значение, особено в лицето на могъщи конкуренти като Китай. Затова се застъпваме за по-задълбочен ангажимент с региони като Латинска Америка и Индо-Тихоокеанския регион, основан на принципите на справедливост и взаимна изгода. Ето защо се нуждаем от нови, справедливи и интелигентни търговски споразумения в съответствие с нашите европейски интереси, ценности и стандарти, като например с Меркосур или Австралия. Африка също се очертава като ключов партньор в нашите търговски усилия. Една нова парадигма на търговско партньорство с Африка трябва да надхвърли рамките на обикновените икономически сделки. То трябва да даде приоритет на взаимното развитие, просперитета и демокрацията, като се справи с глобалната зависимост от ключови ресурси и същевременно даде възможност на местните общности да се развиват. Централно място в подхода на нашата Група заема цялостна стратегия за намаляване на риска, насочена към намаляване на несигурността и насърчаване на устойчивия растеж, например чрез диверсифициране на веригата ни за доставки на важни суровини чрез нови интелигентни търговски споразумения.

Докато очертаваме курса напред, е от решаващо значение да признаем, че търговската политика не е самотно занимание - тя е съвместно начинание, което изисква координация, иновации и твърд ангажимент към общите ни ценности. Търговската политика на Европа трябва да се развива, за да отговори на предизвикателствата на бързо променящия се глобален пейзаж. Като възприемем интелигентна търговска програма, можем да се ориентираме в сложността на съвременния свят, като същевременно защитим нашата сигурност, икономически интереси и конкурентоспособност. Нека заедно да прокараме път към едно по-проспериращо, взаимосвързано и справедливо бъдеще за всички.

Бележка към редакторите

Групата на ЕНП е най-голямата политическа група в Европейския парламент с 177 членове от всички страни членки

Друго свързано съдържание