Trgovinski sporazumi za zaščito našega evropskega načina življenja.

21.02.2024

Trgovinski sporazumi za zaščito našega evropskega načina življenja.

Tovorni zabojniki z zastavo Evropske unije v pristanišču

Bogastvo in blaginja Evrope sta v veliki meri odvisna od odprtih trgovinskih odnosov s preostalim svetom. Smo najbolj odprta trgovinska celina na svetu, saj se geografsko nahajamo med največjim gospodarstvom, Združenimi državami Amerike, ter najbolj naseljenima in dinamičnima celinama, Azijo in Afriko. Kljub temu velikanskemu potencialu je evropski trgovinski program zastal. Če želimo ohraniti vodilno vlogo v svetu, je dogovor o novih trgovinskih sporazumih z demokratičnim svetom nujen za uresničevanje naših interesov, zaščito naših vrednot in uravnoteženje naših odnosov s Kitajsko. Svetovna trgovina se je v zadnjih desetletjih in stoletjih močno spremenila. Gospodarsko pokrajino Evrope, ki je temeljila na živahnih tržnicah starodavnih civilizacij, nastanku srednjeveških trgovskih poti in nastopu sodobne globalizacije, so oblikovala stoletja trgovinske izmenjave. Kljub temu je včasih težko razumeti pomen proste in poštene trgovine za Evropo. Namesto tržnic so zdaj zabojniki najbolj značilen obraz sodobne trgovine in medsebojne povezanosti gospodarstev po vsem svetu. Predstavljajte si teh 96 milijonov zabojnikov, ki so bili leta 2022 pretovorjeni v glavnih pristaniščih EU, postavljenih v vrsto. Raztezali bi se tako daleč, da bi lahko 145-krat obkrožili sredino Zemlje. Samo lani je bil izvoz EU vreden več kot 2,3 bilijona evrov, s čimer je EU za Kitajsko druga največja izvoznica na svetu. Evropa še naprej ohranja svojo zapuščino in se zaveda ključne vloge trgovine pri spodbujanju gospodarske rasti, pospeševanju inovacij in krepitvi diplomatskih vezi. Ker je več kot 30 milijonov evropskih delovnih mest odvisnih od zunanje trgovine in ker naj bi se večina svetovne gospodarske rasti odvijala zunaj evropskih meja, je jasno, da je naša blaginja odvisna od trdnih trgovinskih politik.

Ker je več kot 30 milijonov evropskih delovnih mest odvisnih od zunanje trgovine in ker se pričakuje, da bo večina svetovne gospodarske rasti potekala zunaj evropskih meja, je jasno, da je naša blaginja odvisna od trdnih trgovinskih politik.

Vendar se na obzorju pojavljajo veliki izzivi. Trgovinski primanjkljaj EU s Kitajsko se je leta 2022 povzpel na vrtoglavih 390 milijard evrov in se je v samo dveh letih podvojil. Kljub potrebi po oživitvi trgovinske agende se spopadamo z ovirami, ki jih postavljajo tako levičarske kot desničarske populistične frakcije. Vendar naše trgovinske politike niso namenjene le gospodarskim koristim, temveč utelešajo naše vrednote in standarde. Za nas mora vsaka trgovinska strategija odražati evropske interese, zagotavljati vzajemnost in varovati ključne sektorje, kot je kmetijstvo. Zavračamo idejo, da bi se umaknili v izolacionistične trdnjave. Namesto tega se zavzemamo za sodelovanje s svetovno skupnostjo in hkrati za strateška zavezništva, zlasti v okviru Unije demokracij. Solidarnost med zahodnimi državami je najpomembnejša, zlasti ob soočanju z mogočnimi tekmeci, kot je Kitajska. Zato se zavzemamo za poglobljeno sodelovanje z regijami, kot sta Latinska Amerika in Indopacifik, ki temelji na načelih pravičnosti in vzajemne koristi. Zato potrebujemo nove, poštene in pametne trgovinske sporazume, ki bodo v skladu z našimi evropskimi interesi, vrednotami in standardi, na primer z Mercosurjem ali Avstralijo. Tudi Afrika se nam ponuja kot ključna partnerica v naših trgovinskih prizadevanjih. Nova paradigma trgovinskega partnerstva z Afriko mora presegati zgolj gospodarske transakcije. V ospredje mora postaviti vzajemni razvoj, blaginjo in demokracijo, obravnavati globalno odvisnost od ključnih virov in hkrati opolnomočiti lokalne skupnosti. Osrednji del pristopa naše skupine je celovita strategija za odpravo tveganj, katere cilj je zmanjšati negotovosti in spodbujati trajnostno rast, na primer z diverzifikacijo naše dobavne verige ključnih surovin z novimi pametnimi trgovinskimi sporazumi.

Ko načrtujemo prihodnjo pot, se moramo zavedati, da trgovinska politika ni osamljeno prizadevanje - gre za skupno prizadevanje, ki zahteva usklajevanje, inovativnost in trdno zavezanost našim skupnim vrednotam. Evropska trgovinska politika se mora razvijati, da se bo lahko soočila z izzivi hitro spreminjajočega se globalnega okolja. S pametno trgovinsko agendo lahko krmarimo po zapletenih poteh sodobnega sveta in hkrati varujemo svojo varnost, gospodarske interese in konkurenčnost. Skupaj utirajmo pot k uspešnejši, bolj povezani in pravičnejši prihodnosti za vse.

opombe urednikom

Skupina ELS je s 177 poslanci iz vseh držav članic največja politična skupina v Evropskem parlamentu.

Ostali povezani dokumenti

MEPs Hildegard Bentele and Tom Berendsen
podcast
Dodatne informacije
122465
news
Dodatne informacije
Uyghur1 [nid:104603]
news
Dodatne informacije
EU in Čile
news
Dodatne informacije
Nemčija, Hamburg, pogled iz zraka na kontejnerski terminal Tollerort
news
Dodatne informacije