EVP-Fractie luistert naar boeren

06.12.2023 12:44

EVP-Fractie luistert naar boeren

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Man en vrouw schudden elkaar de hand op een boerderij

Sterkere financiering, hulp voor generatievernieuwing en investeringen voor innovaties behoren tot de beleidsvoorstellen van de EVP-Fractie om de Europese landbouw en voedselproductie te beschermen, zoals uiteengezet in de vandaag aangenomen position paper 'The EPP vision for Agriculture in Europe'.

"Met deze position paper laat de EVP-fractie duidelijk zien dat zij volledige steun geeft aan boeren en levendige plattelandsgebieden als essentieel onderdeel van onze Europese manier van leven," zegt Manfred Weber, MEP, voorzitter van de EVP-fractie. "We luisteren naar boeren en we behandelen hen met respect terwijl we werken aan een meer innovatieve, meer concurrerende en meer duurzame landbouw in Europa," voegt Weber toe.

"De EVP-Fractie beschermt de voedselzekerheid van Europa door te staan voor een concurrerend Europees landbouwmodel gebaseerd op families en professionele boeren. We zullen consequent een sterk, goed gefinancierd Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verdedigen en aandringen op een groter GLB-budget met meer rechtvaardigheid en minder complexiteit en bureaucratie. Alleen op deze manier kunnen onze boeren de vele uitdagingen aan die voor ons liggen," zegt Siegfried Mureșan, vicevoorzitter van de EVP-fractie die verantwoordelijk is voor begroting en structuurbeleid.

"We dringen erop aan dat de inspanningen worden opgevoerd om het alarmerende gebrek aan generatievernieuwing in de landbouw tegen te gaan, vooral door plattelandsgebieden aantrekkelijker te maken voor de jongere generatie. We vragen om een hernieuwde focus op landbouwonderzoek en -innovatie, en we moeten de milieu-impact verminderen zonder onze landbouwproductie te verminderen," benadrukt Herbert Dorfmann, Europees Parlementslid en woordvoerder van de EVP Fractie in de Landbouwcommissie.

De EPP-fractie position paper 'A European Farmers´ Deal - The EPP Vision for Agriculture in Europe' is beschikbaar via deze link.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud