EPP fraktsioon kuulab põllumajandustootjaid

06.12.2023 12:44

EPP fraktsioon kuulab põllumajandustootjaid

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Mees ja naine suruvad kätt talus

Tugevam rahastamine, abi põlvkondade uuendamiseks ja investeeringud uuendustesse on Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esitatud poliitiliste ettepanekute hulgas, et kaitsta Euroopa põllumajandust ja toiduainete tootmist, nagu on kirjeldatud täna vastu võetud seisukohavõtus "Euroopa Rahvapartei nägemus Euroopa põllumajandusest".

"Selle seisukohavõtuga näitab EPP fraktsioon selgelt oma täielikku toetust põllumajandustootjatele ja elujõulistele maapiirkondadele kui meie Euroopa eluviisi olulisele osale," ütles Euroopa Parlamendi liige Manfred Weber, EPP fraktsiooni esimees. "Me kuulame põllumajandustootjaid ja kohtleme neid austusega, töötades samal ajal uuenduslikuma, konkurentsivõimelisema ja jätkusuutlikuma põllumajanduse nimel Euroopas," lisab Weber.

"EPP fraktsioon kaitseb Euroopa toiduga kindlustatust, toetades konkurentsivõimelist Euroopa põllumajandusmudelit, mis põhineb perekondadel ja professionaalsetel põllumajandustootjatel. Me kaitseme järjekindlalt tugevat ja hästi rahastatud ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP) ning nõuame suuremat ÜPP eelarvet, mis oleks õiglasem ning vähem keeruline ja bürokraatlik. Ainult nii saavad meie põllumajandustootjad tulla toime paljude ees ootavate väljakutsetega," ütles Euroopa Parlamendi liige, eelarve- ja struktuuripoliitika eest vastutava EPP fraktsiooni aseesimees Siegfried Mureșan.

"Me nõuame, et suurendataks jõupingutusi, et võidelda murettekitava põlvkondliku uuenduse puudumise vastu põllumajanduses, eelkõige muutes maapiirkonnad nooremale põlvkonnale atraktiivsemaks. Me nõuame, et põllumajanduslikele teadusuuringutele ja innovatsioonile pöörataks taas rohkem tähelepanu ning me peame vähendama keskkonnamõju, vähendamata seejuures meie põllumajandustoodangut," rõhutab Herbert Dorfmann, Euroopa Parlamendi liige, EPP fraktsiooni esindaja põllumajanduskomisjonis.

EPP fraktsiooni seisukohavõtt "Euroopa põllumajandustootjate kokkulepe - EPP nägemus Euroopa põllumajandusest" on kättesaadav selle lingi kaudu.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave