Skupina EPP prisluhne kmetom

06.12.2023 12:44

Skupina EPP prisluhne kmetom

Pomembno obvestilo
Ta dokument je bil preveden avtomatsko.
Pokaži izvirno različico
Moški in ženska si na kmetiji podajata roke

Okrepljeno financiranje, pomoč pri generacijski prenovi in naložbe v inovacije so med političnimi predlogi skupine EPP za zaščito evropskega kmetijstva in proizvodnje hrane, kot je navedeno v danes sprejetem dokumentu o stališču z naslovom "Vizija EPP za kmetijstvo v Evropi".

"S tem dokumentom o stališču Skupina EPP jasno izraža svojo polno podporo kmetom in živahnim podeželskim območjem kot bistvenemu delu našega evropskega načina življenja," pravi poslanec Manfred Weber, predsednik Skupine EPP. "Prisluhnemo kmetom in z njimi ravnamo spoštljivo, hkrati pa si prizadevamo za bolj inovativno, konkurenčno in trajnostno kmetijstvo v Evropi," dodaja Weber.

"Skupina EPP varuje prehransko varnost Evrope, saj se zavzema za konkurenčen evropski kmetijski model, ki temelji na družinah in poklicnih kmetih. Dosledno bomo zagovarjali močno in dobro financirano skupno kmetijsko politiko (SKP) ter vztrajali pri večjem proračunu SKP z večjo pravičnostjo ter manj zapletenosti in birokracije. Le tako se bodo naši kmetje lahko soočili s številnimi izzivi, ki so pred nami," pravi evropski poslanec Siegfried Mureșan, podpredsednik skupine EPP, pristojne za proračun in strukturne politike.

"Vztrajamo, da je treba okrepiti prizadevanja za boj proti zaskrbljujočemu pomanjkanju generacijske prenove v kmetijstvu, zlasti tako, da podeželje postane privlačnejše za mlajše generacije. Pozivamo k ponovni osredotočenosti na raziskave in inovacije v kmetijstvu, zmanjšati pa moramo tudi vpliv na okolje, ne da bi pri tem zmanjšali kmetijsko proizvodnjo," poudarja poslanec Herbert Dorfmann, predstavnik skupine EPP v odboru za kmetijstvo.

Stališče Skupine EPP z naslovom "A European Farmers´ Deal - The EPP Vision for Agriculture in Europe" je na voljo na tej povezavi.

opombe urednikom

Skupina ELS je s 178 poslanci iz vseh držav članic največja politična skupina v Evropskem parlamentu.

Ostali povezani dokumenti