Europa moet weer controle krijgen over zijn buitengrenzen

10.04.2024 17:36

Europa moet weer controle krijgen over zijn buitengrenzen

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Boten waarmee migranten de Middellandse Zee overstaken, worden achtergelaten op de stranden van Lampedusa, een klein eiland ten zuiden van Sicilië.

Het Europees Parlement heeft vandaag het Migratiepact goedgekeurd, een reeks nieuwe wetten om de migratiestromen naar Europa beter te beheersen.

"We hebben met succes een einde gemaakt aan de politieke impasse die migratie al vele jaren kenmerkt. De uitvoering van het nieuwe migratiepact zal ons in staat stellen om de controle over onze buitengrenzen te herwinnen en de migratiedruk op de EU te verminderen," verklaarde EPP-Europarlementariër Tomas Tobé, de hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement over de migratiebeheerswet.

"We hebben een gemeenschappelijk Europees migratiebeleid. Om solidariteit te kunnen tonen, moeten we de orde aan onze gemeenschappelijke grenzen herstellen. Het is aan de regeringen van de EU, niet aan mensensmokkelaars, om te beslissen wie Europa binnenkomt. Het nieuwe pact zal snelle en eerlijke procedures bieden om onderscheid te maken tussen vluchtelingen en economische migranten, de samenwerking met derde landen versterken en zorgen voor een efficiënte terugkeer van degenen die geen verblijf in de EU krijgen", zegt Jeroen Lenaers, EPP woordvoerder Binnenlandse Zaken.

"We zullen er nu voor zorgen dat deze regels op verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Een goed functionerend Europees migratie- en asielsysteem dat klaar is voor toekomstige uitdagingen is binnen handbereik," concludeerde Lenaers.

De nieuwe wetten moeten nu in de komende weken formeel worden goedgekeurd door de Raad. Daarna hebben de lidstaten twee jaar de tijd om de bepalingen van het migratiepact uit te voeren voordat het in werking treedt.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 177 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud