Η Ευρώπη να ανακτήσει τον έλεγχο των εξωτερικών της συνόρων

10.04.2024 17:36

Η Ευρώπη να ανακτήσει τον έλεγχο των εξωτερικών της συνόρων

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης
Οι βάρκες που χρησιμοποιούν οι μετανάστες για να διασχίσουν τη Μεσόγειο εγκαταλείπονται στις παραλίες της Λαμπεντούζα, ενός μικρού νησιού νότια της Σικελίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, ένα σύνολο νέων νόμων για τον καλύτερο έλεγχο των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη.

"Βάλαμε με επιτυχία τέλος στο πολιτικό αδιέξοδο που χαρακτήριζε τη μετανάστευση για πολλά χρόνια. Η υλοποίηση του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση θα μας επιτρέψει να ανακτήσουμε τον έλεγχο των εξωτερικών μας συνόρων και να μειώσουμε τη μεταναστευτική πίεση στην ΕΕ", εξήγησε ο ευρωβουλευτής της Ομάδας του ΕΛΚ Tomas Tobé, επικεφαλής διαπραγματευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον νόμο για τη διαχείριση της μετανάστευσης.

"Έχουμε υλοποιήσει μια κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Για να μπορέσουμε να επιδείξουμε αλληλεγγύη, πρέπει να αποκαταστήσουμε την τάξη στα κοινά μας σύνορα. Εναπόκειται στις κυβερνήσεις της ΕΕ, όχι στους διακινητές ανθρώπων, να αποφασίζουν ποιος εισέρχεται στην Ευρώπη. Το νέο Σύμφωνο θα προβλέπει ταχείες και δίκαιες διαδικασίες για τη διάκριση μεταξύ προσφύγων και οικονομικών μεταναστών, θα ενισχύσει τη συνεργασία με τρίτες χώρες και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική επιστροφή όσων δεν επιτρέπεται η παραμονή στην ΕΕ", δήλωσε ο Jeroen Lenaers, ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος της Ομάδας του ΕΛΚ για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων.

"Θα διασφαλίσουμε τώρα ότι οι κανόνες αυτοί θα εφαρμοστούν με υπευθυνότητα. Ένα λειτουργικό ευρωπαϊκό σύστημα μετανάστευσης και ασύλου που να είναι έτοιμο για τις μελλοντικές προκλήσεις είναι εφικτό", κατέληξε ο Lenaers.

Οι νέοι νόμοι θα πρέπει τώρα να εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο τις επόμενες εβδομάδες. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Συμφώνου για τη Μετανάστευση πριν αυτό τεθεί σε ισχύ.

Σημείωση για τους συντάκτες

Με 177 μέλη από όλες τις χώρες-μέλη, η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άλλα συναφή περιεχόμενα