L. Andrikienė: „Vertybėmis grįsta politika – šios dienos aktualija, o ne anomalija ar atgyvena." / Tarptautinė konferencija Vilniuje „Vertybės ir politika. Krikščioniškosios Europos šaknys"

05.06.2013 10:15

L. Andrikienė: „Vertybėmis grįsta politika – šios dienos aktualija, o ne anomalija ar atgyvena." / Tarptautinė konferencija Vilniuje „Vertybės ir politika. Krikščioniškosios Europos šaknys"

Video picture
Vertimas
Select language:

Šios savaitės ketvirtadienį į Vilnių susirinks daugiau nei šimtas tarptautinės konferencijos „Vertybės ir politika. Krikščioniškosios Europos šaknys" dalyvių, tarp kurių – Europos Parlamento nariai iš Ispanijos, Vengrijos, Čekijos ir Lietuvos, Lietuvos katalikų bažnyčios hierarchai, Europos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) atstovai, Lietuvos Seimo vadovai ir nariai, Lietuvos Vyriausybės nariai, Lietuvos mokslininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, žurnalistai, taip pat parlamentarai iš ES Rytų partnerystės šalių Ukrainos, Moldovos ir Azerbaidžano, Katalikų bažnyčios atstovai iš Ukrainos ir Baltarusijos.

Jau antrą tarptautinę konferenciją apie vertybių vietą politikoje inicijavusi Lietuvos europarlamentarė, Europos liaudies partijos (ELP) grupės Europos Parlamente atstovė dr. Laima Andrikienė pažymėjo, kad „politika be vertybių praranda savo žmogiškąjį veidą, ji tampa nepatrauklia ir ciniška. Demokratijos, teisingumo vertybės, žmogaus orumas ir žmogaus teisės – visa tai tebėra mūsų darbotvarkėje. Lietuva, pirmą kartą istorijoje stojanti už ES tarybos vairo jau po keleto savaičių, Vilniuje vyksiančia tarptautine konferencija apie vertybes ir politiką bei krikščioniškąsias Europos šaknis turi puikią progą pabrėžti vertybių svarbą mūsų gyvenime apskritai ir politikoje konkrečiai, ir mes ta proga pasinaudosime". 

L. Andrikienė taip pat pastebėjo, kad „per šešerius metus, prabėgusius po ankstesnės konferencijos ta pačia tema, vykusios Vilniuje, pasaulis pasikeitė, Lietuvos visuomenė, o visa Europa įgijo naujų bruožų, išryškėjo naujos tendencijos, kurias būtina aptarti, dalyvaujant politikams ir Bažnyčių atstovams. Ne tik aptarti – bendromis jėgomis turime rasti skaudžių problemų sprendimus ir pasiūlyti juos visuomenei, jos grupėms".

Tarptautinėje konferencijoje, kurią rengia Demokratinės politikos institutas bendradarbiaujant su Lietuvos Kultūros ministerija, bus aptariama vertybių vieta ES politikoje, taip pat ES Rytų partnerystės politikos pagrindai ir esmė, pabrėžiant, kad ES Rytų partnerystė grindžiama ne trumpalaikiais ir siaurais pragmatiniais interesais, o pamatinėmis bendrosiomis vertybėmis. Viena konferencijos dalis bus skirta krikščioniškosioms Europos šaknims ir Šv. Jokūbo kelio (Camino de Santiago) – pirmojo Europos kultūros kelio – reikšmei postmodernioje Europoje aptarti.

Konferencijoje dalyvaus ir pranešimus skaitys Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas, jo pavaduotojai Petras Auštrevičius ir Gediminas Kirkilas, Europos Parlamento (EP) viceprezidentas Laszlo Surjan (Vengrija), Lietuvos kultūros ministras Šarūnas Birutis, Lietuvos Užsienio reikalų viceministras Andrius Krivas, EP Europos liaudies partijos grupės vicepirmininkas Jaime Mayor Oreja (Ispanija), Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Europos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) generalinis sekretorius kun. Patrick Daly, Ispanijos Karalystės valstybės sekretorius Europos reikalams Inigo Mendez de Vigo, Ispanijos europarlamentarai Cristina Gutierrez Cortines, Francisco Millan Mon, Pablo Zalba Bidegain, Lietuvos Seimo nariai Andrius Kubilius, Vilija Aleknaitė - Abramikienė, Agnė Bilotaitė, Mantas Adomėnas, Emanuelis Zingeris ir Audronius Ažubalis, Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorius prof. Arūnas Augustinaitis ir daugelis kitų. Konferencijoje dalyvaus ir Lietuvos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčių parapijų klebonai, kunigai, vienuoliai.

Konferencija vyks penktadienį, birželio 7 d., „Kempinski" viešbutyje Vilniuje. Konferencijos dalyvių registracija – 9 val. ryto, konferencijos pradžia – 9.30 val.


Daugiau informacijos:

EP narės dr. Laimos Andrikienės biuras Vilniuje
Daugiau informacijos: Valė Čeplevičiūtė, atstovė spaudai
tel. 8 5 212 2360, 8 612 78134


Giedrė Uzdilaitė, El. paštas: giedre.uzdilaite@europarl.europa.eu, tel.  861655503

Kitas susijęs turinys