Pravosuđe i unutarnji poslovi

Uživanje u temeljnim pravima i poštivanje vladavine prava

Želimo EU gdje građani uživaju svoja temeljna prava i gdje se poštuje vladavina prava. Naša radna skupina za pravosuđe i unutarnje poslove fokusira se na to da se to dogodi. Također se bavi i drugim važnim pitanjima kao što su migracije, građanske slobode, ravnopravnost spolova te obrazovnim, ustavnim i pravnim pitanjima.

Naš Klub je postigao izvanredan napredak u mnogim područjima, od osiguravanja granica kako bi Europljani i dalje uživali u četiri slobode, borbi protiv terorizma i prijevara te povećanju zaštite žrtava. Zalažemo se oko stvaranja Europske granične i obalne straže (Frontex), predvodimo u elektroničkim provjerama svih građana koji prelaze europske vanjske granice, borimo se za zrakoplovne tvrtke da objave evidencije putnika koji putuju u Europu, ažuriramo pravni okvir oko pitanja terorizma na kontinentu i radimo na ukidanju financiranja terorizma.

Danas radimo na zajedničkom europskom pristupu oko useljavanja i politike azila. S ekonomskim rastom koji zahtijeva pravni okvir koji osigurava učinkovitu zaštitu prava intelektualnog vlasništva na mreži i izvan mreže, kao i zaštita prava intelektualnog vlasništva u digitalnom dobu također se nalazi na važnom mjestu našeg plana.

Predsjednik

Paulo RANGEL

Odbori u radnoj skupini

Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi

Zaštita prava u Europi i izvan nje Propisi koji se odnose na migracije i azil također se ...

Kultura i obrazovanje

Unapređenje europskog znanja i kulture Njegov je resor poprilično širok jer se bavi i pitanjima audiovizualne politike, kulturnim i o...

Prava žena i rodna ravnopravnost

Iskorjenjivanje diskriminacije na temelju spola Odbor je nadležan za definiranje, promicanje i zaštitu prava žena u E...

Pravna pitanja

Zaštita europskog prava i zaštita prava Europljana Njegove ostale odgovornosti obuhvaćaju Statut zastupnika i Pravilnik o osoblju, u kojem se,...

Predstavke

Poboljšanje budućeg zakonodavstva Odbor je u praktičnom smislu odgovoran za obradu predstavki te ujedno za odnose s Europskim ombudsmanom. Također ima va...

Uporaba Pegasusa i jednakovrijednog špijunskog softvera za nadzor

Istražni odbor za ispitivanje uporabe Pegasusa i jednakovrijednog špijunskog s...

Ustavna pitanja

Brige građana na prvome mjestu On prati kako se provode ugovori EU-a i ocjenjuje koliko dobro funkcioniraju Europska unija i njezine institucije. I na ...

Povezana stajališta

Pravosuđe i unutarnji poslovi

Related Position Papers

No result

Kontakt