Νέοι ευέλικτοι κανόνες για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων

29.01.2024 19:27

Νέοι ευέλικτοι κανόνες για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης
Λευκό λεωφορείο διασχίζει τις Άλπεις

Απόψε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες για τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης των έκτακτων δρομολογίων με λεωφορεία και πούλμαν. Η συμφωνία εισάγει ευελιξία για τη βελτίωση της εμπειρίας των οδηγών και των επιβατών, διατηρώντας παράλληλα τα πρότυπα οδικής ασφάλειας.

"Η μεταφορά ανθρώπων είναι διαφορετική από τη μεταφορά εμπορευμάτων. Τα περιστασιακά τουριστικά ταξίδια χαρακτηρίζονται από εποχικότητα και μεταβαλλόμενες συνθήκες. Εισάγουμε τώρα κάποια ευελιξία στους κανόνες οδήγησης και χρόνου ανάπαυσης, ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες τόσο των οδηγών όσο και των επιβατών και να διασφαλίζουν δίκαιο ανταγωνισμό και ασφάλεια για όλους", λέει η ευρωβουλευτής Henna Virkkunen, επικεφαλής διαπραγματευτής του Κοινοβουλίου για τους νέους κανόνες.

Για την ομάδα του ΕΛΚ, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να προσαρμοστούν οι κανόνες στις ειδικές απαιτήσεις των περιστασιακών επιβατικών μεταφορών. Ειδικότερα, η Virkkunen χαιρετίζει τη διαίρεση του υποχρεωτικού διαλείμματος των 45 λεπτών σε δύο ευέλικτα διαλείμματα διάρκειας τουλάχιστον 15 λεπτών. Μια άλλη βελτίωση είναι η δυνατότητα αναβολής της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης για έως και 12 ημέρες στα εθνικά ταξίδια, η οποία επί του παρόντος είναι δυνατή μόνο στα διεθνή ταξίδια. Η Ομάδα ΕΛΚ υποστήριξε την αλλαγή αυτή, καθώς συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και στον θεμιτό ανταγωνισμό.

Επιπλέον, ο νέος νόμος υπογραμμίζει την κρίσιμη ανάγκη ψηφιοποίησης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του τομέα και την ενίσχυση της παρακολούθησης των ταξιδιών. "Η σημερινή συμφωνία είναι ένα βήμα προς ένα ισορροπημένο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο δίνει προτεραιότητα στις μοναδικές ανάγκες των περιστασιακών υπηρεσιών λεωφορείων και πούλμαν, καθώς και στην ασφάλεια και τον θεμιτό ανταγωνισμό, αγκαλιάζοντας τη μετασχηματιστική δύναμη της ψηφιοποίησης", καταλήγει ο Virkkunen.

Σημείωση για τους συντάκτες

Με 178 μέλη από όλες τις χώρες-μέλη, η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άλλα συναφή περιεχόμενα