Η ανταγωνιστικότητα πρέπει να είναι το κύριο μοτίβο της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια

25.04.2024 10:08

Η ανταγωνιστικότητα πρέπει να είναι το κύριο μοτίβο της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης
Μηχανικός και σχεδιαστής αυτοκινήτων επιθεωρεί μέρος του κατασκευασμένου υπεραυτοκινήτου στο εργοστάσιο αυτοκινήτων

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει και θα εγκρίνει την Ευρωπαϊκή Πράξη για τη Βιομηχανία με Μηδενικό Καθαρό Αποτέλεσμα, έναν νέο νόμο για την ενίσχυση της επιχειρηματικής υπόθεσης της βιομηχανικής απεξάρτησης από τον άνθρακα στην ΕΕ, η οποία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικές φιλοδοξίες της ΕΕ.

"Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι αποφασίζουμε για αυτόν τον σημαντικό νόμο στην τελευταία ολομέλεια αυτής της θητείας. Ως Ομάδα του ΕΛΚ, έχουμε σταθερά τονίσει ότι η Πράσινη Συμφωνία πρέπει να υποστηρίζεται από ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές. Πιστεύουμε ότι η επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας εξαρτάται από την ικανότητά της να αποτελέσει καταλύτη για την κατασκευή νέων τεχνολογιών εντός της Ευρώπης. Ο νόμος για τη βιομηχανία Net-Zero είναι μία από τις απαντήσεις στις εκκλήσεις μας, αλλά χρειάζονται πολλά περισσότερα", δηλώνει ο ευρωβουλευτής της Ομάδας ΕΛΚ Christian Ehler, επικεφαλής διαπραγματευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον νέο νόμο.

"Χαιρετίζουμε και υποστηρίζουμε τα σαφή μηνύματα που λάβαμε πρόσφατα από την τελευταία σύνοδο κορυφής της ΕΕ. Η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα αποτελεί και πάλι κορυφαία προτεραιότητα, διότι έχει γίνει τόσο ορατό ότι έχουμε μείνει πίσω. Χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό επενδυτικό σχέδιο, ένα βελτιωμένο ρυθμιστικό περιβάλλον και άλλες προϋποθέσεις-πλαίσιο, όπως οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας πρέπει να είναι το κύριο μοτίβο της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια. Η σημερινή έγκριση της Πράξης για τη Βιομηχανία με Καθαρό Μηδέν είναι σημαντική, αλλά μπορεί να είναι μόνο η αρχή", προσθέτει ο Ehler, ο οποίος είναι επίσης εκπρόσωπος της Ομάδας του ΕΛΚ για τη Βιομηχανία, την Έρευνα και την Ενέργεια.

Σημείωση για τους συντάκτες

Με 177 μέλη από όλες τις χώρες-μέλη, η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άλλα συναφή περιεχόμενα