Mezinárodní den Romů – uctění obětí genocidy Romů

Tento obsah je dostupný také v
cs en

U příležitosti mezinárodního dne Romů 8. dubna hlasuje Evropský parlament o rezoluci týkající se nesnášenlivosti vůči Romům v Evropě a uznání romské genocidy za II. světové války. Rezoluce popisuje obojí: události minulosti z období druhé světové války stejně jako současnou situaci pokud jde o nesnášenlivost vůči romským komunitám a o evropský rámec pro Strategii národní romské integrace (NRIS) a podmínky, kterým Romové musí v Evropě v dnešní době čelit.

,,Vyjadřuji hlubokou lítost nad oběťmi romské genocidy za druhé světové války. Evropská unie je založena na různorodosti, respektování tradic, stejně jako respektování jejich kulturní historie a etnika. Tato rezoluce je velmi důležitá, protože zdůrazňuje, že Evropa Romy uznává jako součást evropské historie a kultury,'' uvedl Tomáš Zdechovský, zpravodaj poslaneckého klubu ELS odpovědný za rezoluci o Romech.

Správné pojmenování romské genocidy je důležitým krokem v boji proti nesnášenlivosti vůči Romům a vede k rozšíření povědomí o romské historii v Evropě. ,,Musíme si minulost připomínat, aby se podobné věci v budoucnosti neopakovaly. Nesnášenlivost vůči romské komunitě roste, proto musíme proti této nenávisti a nepřátelství bojovat. Domnívám se, že nejlepší způsob je zaměřit se na pozitivní případy začleněných Romů v členských státech EU a zapojit romské komunity do programů nevládních organizací a implementace strategie romské integrace,'' řekl Tomáš Zdechovský, člen Výboru EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti.

Naše postoje

Zahraniční věci

NÁŠ POSTOJ K NAŠE ČINNOST

Právní záležitosti a vnitřní věci

NÁŠ POSTOJ K NAŠE ČINNOST