Javier Jimenez Arbelo
Javier Jimenez Arbelo

Tlačový referent pre rybárstvo, EuroLat a španielske médiá

Viac informácií
Kaja Sorg
Kaja Sorg

Tlačový referent pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a estónske médiá

Viac informácií
Atilla Agárdi
Atilla Agárdi

Tlačový referent pre medzikultúrne a náboženské aktivity a slovenské médiá

Viac informácií
Alen Legovic
Alen Legovic

Tlačový referent pre regionálny rozvoj a chorvátske médiá

Viac informácií
Francisco Correia Da Silva
Francisco Correia Da Silva

Tlačový referent pre pracovnú skupinu pre rozpočet a štrukturálne politiky, rozpočet, portugalské médiá, EIN a komunikačnú stratégiu

Viac informácií
Girts Salmgriezis
Girts Salmgriezis

Tlačový referent pre Parlamentné zhromaždenie Euronest a lotyšské médiá

Viac informácií
Johannes Haenicke
Johannes Haenicke

Tlačový referent pre nemecké a luxemburské médiá

Viac informácií
Lenora Rita Kompordayne Repassy
Lenora Rita Kompordayne Repassy

Tlačový referent pre petície a maďarské médiá

Viac informácií
Karina Millán
Karina Millán

Asistent(ka) pre tlač a komunikáciu

Viac informácií
Petra Tavasz
Petra Tavasz

Tlačový referent pre petície a maďarské médiá

Viac informácií