Office

Profile picture of Harald Kandolf
Harald KANDOLF

Директор, „Вътрешна организация“

Profile picture of Juan Salafranca
Juan SALAFRANCA

Заместник генерален секретар, директор, „Външни политики“ – комитети, политически съветник за Централна Америка, Андската общност, Меркосур и делегациите за Мексико, Чили и Евролат