60. výročie Rímskej zmluvy

tento obsaj je dostupný aj v

EPPTV sa rôznym spôsobom zaoberá udalosťami okolo podpísania zakladajúcej zmluvy Európskej únie - Rímskej zmluvy podpísanej pred 60. rokmi, 25. marca 1957.

Krátky dokumentárny film vás zavedie do Paláca konzervátorov v Ríme, kde sa podpisovanie konalo.

Očitý svedok David Willey opisuje vtedajšiu situáciu. Francúzsky vyjednávač Francois Deniau v archívnom filme hovorí o podrobnostiach zložitých rokovaní a o spoločných záujmoch, ktoré zblížili šesť zakladajúcich štátov dnešnej Európskej únie 28 krajín. Steven Blockman zo thinktanku CEPS osvetľuje, o čo vtedy išlo v Európe a predseda frakcie EĽS Manfred Weber hovorí o skúsenostiach jeho generácie – o živote v Európe mieru a slobody.

Koho a čo zastupujeme

Právne záležitosti a vnútro

NAŠA POZÍCIA NA AKO TO USKUTOCNIME