Romana TOMC - Poslanec/Poslankyňa EP

Romana TOMC

Krajina: Slovinsko

Strana: Slovenska demokratska stranka

Moje funkcie v Európskom parlamente:

 • Spolupredsedníčka - Medziskupina pre demografické výzvy, rovnováhu rodinného a pracovného života a prechod mladých do sveta práce
 • Podpredsedníčka - Zamestnanosť a sociálne veci
 • Členka - Slovenska demokratska stranka
 • Členka - EHP/EZVO a sever
 • Členka - Európsky parlament
 • Náhradníčka - Stredná Ázia, Mongolsko
 • Náhradníčka - Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • Náhradníčka - Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa

My Positions in the group:

 • Podpredsedníčka - Pracovná skupina pre hospodárstvo a životné prostredie
 • Členka - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Členka - Vedúci národných delegácií skupiny EPP
 • Členka - Predsedníctvo skupiny EPP
 • Členka - Conference on the Future of Europe

V procese

No result

iný relevantný obsah

No result

Fotogaléria

No result

Adresy

BRU:

SPINELLI 13E242 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45665

BRU:

SPINELLI 13E242 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 37665

STR:

WEISS T08029 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75665