Ivan ŠTEFANEC - Poslanec/Poslankyňa EP

Ivan ŠTEFANEC

Krajina: Slovensko

Strana: Kresťanskodemokratické hnutie

Moje funkcie v Európskom parlamente:

 • Člen - Medziskupina pre víno, liehoviny a potraviny
 • Člen - Medziskupina pre Západnú Saharu
 • Člen - Medziskupina pre malé a stredné podniky (MSP)
 • Člen - Medziskupina pre vzdušný a kozmický priestor
 • Člen - Medziskupina pre vidiecke, horské a vzdialené oblasti (RUMRA) a inteligentné dediny
 • Člen - Medziskupina pre zdravotné postihnutie
 • Člen - Medziskupina pre demografické výzvy, rovnováhu rodinného a pracovného života a prechod mladých do sveta práce
 • Člen - Medziskupina pre udržateľné, dlhodobé investície a konkurencieschopný európsky priemysel
 • Člen - Medziskupina pre umelú inteligenciu a digitalizáciu
 • Člen - Medziskupina pre boj proti korupcii
 • Člen - Kresťanskodemokratické hnutie
 • Člen - Japonsko
 • Člen - Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa
 • Člen - Európsky parlament
 • Náhradník - Euronest
 • Náhradník - Ukrajina
 • Náhradník - Ľudské práva
 • Náhradník - Priemysel, výskum a energetika

My Positions in the group:

 • Člen - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Člen - Predsedníctvo skupiny EPP
 • Člen - Vedúci národných delegácií skupiny EPP

V procese

No result

iný relevantný obsah

No result

Fotogaléria

No result

Adresy

BRU:

SPINELLI 07F143 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45676

BRU:

SPINELLI 07F143 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 47676

STR:

WEISS T08073 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75676