Drepturile omului

Drepturile omului în prim planul politicii

Uniunea Europeană se angajează să susțină democrația și drepturile omului în relațiile sale externe, conform principiilor sale fondatoare: libertatea, democrația și respectarea drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a statului de drept. Subcomisia pentru drepturile omului asistă Comisia pentru afaceri externe în problemele legate de drepturile omului, protecția minorităților și promovarea valorilor democratice în țările terțe, în Europa și în afara sa.

Promovarea drepturilor omului

Una dintre sarcinile subcomisiei este de a monitoriza dialogurile și consultările în domeniul drepturilor omului pe care Uniunea le-a angajat cu țările terțe. În fiecare an, subcomisia trimite delegații în Europa și dincolo de granițele acesteia, pentru a monitoriza direct situația drepturilor omului și pentru a colabora cu diferiții actori implicați.

Din 1988, Parlamentul European acordă anual Premiul Saharov pentru libertatea de gândire, recompensând acțiunile pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și lupta împotriva opresiunii și nedreptății. În cei 30 de ani de existență ai premiului, Grupul PPE este mândru că a desemnat numeroși laureați, printre care, în ultimii ani, opoziția democratică din Venezuela, disidenți cubanezi, un reprezentant din Belarus și reprezentanți ai Primăverii arabe.

In curs

No result

Poziții similare

Afaceri externe

Conținut conex

stiri 10.10.2014 - 10:23
news 10.10.2014 - 10:23
AFACERI EXTERNE AFACERI INTERNE ȘI JURIDICE

Nobel pentru Pace: Malala este un exemplu pentru noi toți

"Am fost emoţionat şi mândru sa aflu ca Malala Yousafzai a fost cea care a primit P...