Jana Dabbelt

  • Doradca polityczny ds. ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności (ENVI)
  • MOB: +32 477 990 779

Adresy

BRU:

SPINELLI 06H346

Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

+32 2 2832735

STR:

CHURCHILL M04098

Allée du Printemps FR-67070 Strasbourg

+33 3 88164953