OPINIE WYRAŻONE NA TEJ STRONIE SĄ OPINIAMI DELEGACJI I NIE ZAWSZE ODZWIERCIEDLAJĄ OPINIE CAŁEJ GRUPY
Katowice [nid:45720]

Europosłowie zagłosowali we wtorek wieczorem na sesji plenarnej nad Funduszem Badawczym Węgla i Stali. Dzięki poprawkom z inicjatywy Jerzego Buzka, Parlament Europejski poparł priorytetowe traktowanie badań nad wykorzystaniem węgla koksowego. Największym producentem tego surowca, o znaczeniu strategicznym dla Unii Europejskiej, jest Polska.

„Nie byłoby tego sukcesu, gdyby wcześniej nie udało się nam obronić miejsca węgla koksowego na unijnej liście tzw. surowców krytycznych. Dziś widać, jak kluczowe były tamte działania. To doskonała wiadomość dla całego województwa śląskiego, a przede wszystkim - wielka szansa dla naszej Jastrzębskiej Spółki Węglowej i tworzenia w niej nowych, atrakcyjnych, przyszłościowych miejsc pracy” - ocenił Jerzy Buzek.

Fundusz ma wesprzeć badania nad produktami ubocznymi procesu koksowania, które mają ogromny potencjał m.in. w przemyśle chemicznym i w strategicznych łańcuchach dostaw.

„Chodzi na przykład o wytwarzanie koksu igłowego wykorzystywanego w bateriach do samochodów elektrycznych, włókien węglowych czy koksu pakowego stosowanego w półprzewodnikach i panelach słonecznych. W tym sensie Fundusz Badawczy Węgla i Stali może nie tylko wesprzeć proces sprawiedliwej transformacji, ale i - przyczynić się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i budowy nowoczesnej, przyjaznej dla środowiska gospodarki” - podkreślił Jerzy Buzek.

Fundusz Badawczy Węgla i Stali powstał w 2002 r. ze środków pozostałych po rozwiązaniu Wspólnoty Węgla i Stali. Służy finansowaniu projektów badawczych, pilotażowych i demonstracyjnych, mających zwiększać innowacyjność, konkurencyjność i bezpieczeństwo - w tym dla środowiska i społeczeństwa - produkcji i wykorzystania obydwu tych surowców w Unii Europejskiej. Budżet Funduszu to ok. 40 mln euro rocznie. O wsparcie ubiegać się mogą firmy, ośrodki badawcze i uczelnie w ramach - ogłaszanych cyklicznie przez Komisję Europejską - konkursów. Dofinansowanie projektów badawczych wynosi 60%.  

DLA PRASY

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat