Nieuwe Europese farma-strategie: innovatie aanzwengelen en betaalbare toegang verzekeren

25.11.2020 13:35

Nieuwe Europese farma-strategie: innovatie aanzwengelen en betaalbare toegang verzekeren

Belangrijke opmerking
Meningen die hier zijn geuit zijn de meningen van de nationale delegatie en weerspiegelen niet altijd de mening van de Groep als geheel 
pharmacy

De Europese Commissie heeft donderdag haar langverwachte farmaceutische strategie voorgesteld. “Naast het aanzwengelen van innovatie moet deze beleidsagenda tot resultaat hebben om alle Europeanen gelijke toegang te bieden tot de meest veilige, kwaliteitsvolle en betaalbare medicijnen en behandelingen. De strategie was al gepland voor de coronacrisis, maar gaat uiteraard aan de slag met de getrokken lessen. Toekomstgericht en crisis-bestendig”, zegt Cindy Franssen, Europees Parlementslid voor CD&V.

De strategie bestaat uit vier pijlers: het verbeteren van toegang tot medicijnen, het boosten van innovatie in de sector, de Europese bevoorradingsketen versterken en zorgen voor een sterkere EU in een globale context. Cindy Franssen: “Het wordt tijd om de schaalgrootte van de Europese Unie optimaal te benutten in het farmaceutisch beleid. De vaccinatiestrategie toont aan dat een sterke Europese samenwerking loont. Vooral bij weesgeneesmiddelen voor zeldzame ziektes of bepaalde medicijnen en behandelingen voor kanker, is dit cruciaal. Nog al te vaak bestaat er wel hulp, maar is die niet betaalbaar of onvoldoende toegankelijk voor de patiënt. Hier moet de strategie oplossingen bieden.”

De Commissie wil via wetswijzigingen de incentives herzien voor de farmaceutische industrie, zodat die leiden tot meer innovatie en betere toegang. Een sterker Europees Geneesmiddelenagentschap moet bovendien tekorten op de Europese markt  beter monitoren, voorkomen en matigen. Er komen verder specifieke voorstellen rond wees- en pediatrische geneesmiddelen, via meer op maat gemaakte incentives. “Voor zo’n 95% van de zeldzame ziektes is er nog steeds geen behandeling”, licht Cindy Franssen toe. “Via een herziening wil de Commissie het voor de farmaceutsiche bedrijven aantrekkelijker maken om ook daarin te investeren.”

Ook betaalbaarheid is een belangrijke doelstelling van de strategie. “Daarbij moet de patiënt steeds centraal staan. Gelijke en betaalbare toegang tot innovatieve medicijnen is voor mij dé uitdaging waar deze strategie voor staat. Voor meer dan de helft van de Europese gezinnen heeft de kost van medicijnen een belangrijke financiële impact. Daarom zal de EU een sterkere samenwerking tussen de lidstaten op poten zetten op vlak van prijszetting en terugbetaling van medicijnen. Vandaag wordt de ontwikkelingskost voor medicijnen vaak te hoog ingeschat door een gebrek aan transparantie, wat een negatieve impact heeft op de uiteindelijke prijs die de patiënt zal betalen. Hier wil de Commissie meer openheid creëren.”

Uiteraard heeft COVID-19 mee vorm gegeven aan het voorstel dat vandaag werd gelanceerd: “De coronacrisis heeft een aantal zwaktes in ons systeem blootgelegd, en die moeten we nu aanpakken voor de toekomst. Het systeem moet weerbaar worden en crisis-bestendig zodat de toevoerketen voor de meest essentiële medicijnen niet meer onderbroken wordt. Zestig tot tachtig procent van de werkzame chemische stoffen, die gebruikt worden om medicijnen te maken, komen immers uit China of India. Dit maakt de Unie kwetsbaar voor tekorten bij een wereldwijde crisis. Betere monitoring, sterkere bevoorradingsketens, strategische reserves en meer investeringen in Europese productie moeten een antwoord bieden op deze uitdaging.”

De farmaceutsiche strategie richt zich ook specifiek op kankerbestrijding, bijvoorbeeld door in te zetten op vaccinatie tegen behandelbare infecties die kanker kunnen veroorzaken. Cindy Franssen: “Als EVP-coördinator in de bijzondere commissie kankerbestrijding in het Europees Parlement merk ik dat de nood aan toegankelijke, betaalbare en beschikbare kankermedicijnen hoog is. Deze voorstellen zullen rechstreeks bijdragen aan de doelstellingen van het Europees kankerplan dat begin januari zal worden voorgesteld.”

“Deze voorstellen kaderen in een bredere doelstelling van de Europese Commissie richting een Europese gezondheidsunie. De coronacrisis heeft bewezen dat een sterkere Europese rol bij een grensoverschrijdende gezondheidscrisis een must is”, besluit Cindy Franssen.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 187 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud