Nieuwe subcommissie volksgezond gaat van start

23.03.2023 17:19

Nieuwe subcommissie volksgezond gaat van start

Belangrijke opmerking
Meningen die hier zijn geuit zijn de meningen van de nationale delegatie en weerspiegelen niet altijd de mening van de Groep als geheel 
    Cindy Franssen MEP

In het Europees Parlement werd vandaag de nieuwe subcommissie Volksgezondheid geïnstalleerd. 

Cindy Franssen: “Het gezondheidsbeleid werd jarenlang grotendeels benaderd als een nationale bevoegdheid, niet zozeer als iets waar de EU zich mee moest bezighouden. De coronacrisis bracht hier verandering in en zorgde voor een stroomversnelling. Velen zien nu in dat samenwerken ook hier voordelen biedt. Na een initieel lappendeken van nationale maatregelen kregen we na verloop van tijd een Europees antwoord op deze pandemie, dat overduidelijk beter werkte. Voor iedereen is het intussen duidelijk dat bij grote grensoverschrijdende gezondheidscrisissen de EU in de cockpit moet zitten. Maar daarvoor moet Europa dan het juiste gereedschap krijgen en daar dienen nog belangrijke stappen gezet te worden.” 

De opdracht van de nieuwe subcommissie Volksgezondheid is ruim: het opvolgen van de bestaande gezondheidsprogramma’s, de algemene uitdagingen in de farmaceutische en cosmetische industrie alsook de opvolging van de werking van het Europees Geneesmiddelenbureau en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding. 

Cindy Franssen: “In de EU van vandaag kunnen we niet meer aanvaarden dat de betaalbaarheid, de beschikbaarheid en de zorgkwaliteit afhankelijk is van iemands postnummer. Gelukkig is er de laatste jaren wel al heel wat veranderd.” 

Het#EU4Health gezondheidsprogramma, (2021-2027) is hier alvast een een goede aanzet en wil 4 belangrijke doelstellingen realiseren: de gezondheid van iedereen verbeteren en bevorderen, mensen beter beschermen tegen gezondheidsbedreigingen, de toegang tot geneesmiddelen makkelijker maken en de gezondheidsstelsels versterken. Daarnaast wordt ook het Europese kankerplan uitgerold.

Anderzijds staan we ook nog voor grote uitdagingen. De regels over grensoverschrijdende zorg moeten duidelijker, we hebben nood aan nieuwe regels rond medicijnen die tegelijk innovatie en beschikbaarheid in de hand werken en tegelijk zien we in steeds meer landen tekorten bij het gezondheidspersoneel. 

Cindy Franssen: “Nu na de coronapandemie de geesten gerijpt zijn en de grote uitdagingen duidelijk zijn, gaat er eindelijk meer aandacht naar gezondheid op het Europese niveau. Met de oprichting van deze subcommissie zorgen we er dan ook voor dat volksgezondheid ook in het Europees Parlement hoog op de politieke agenda blijft staan.” 

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 176 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud