committee

Kankerbestrijding (opdracht beëindigd)

Kankerbestrijding

Kanker doodt elk jaar ongeveer 9 miljoen mensen in de wereld. Alleen al in de Europese Unie sterven jaarlijks 1,3 miljoen mensen aan de ziekte en worden 3,5 miljoen nieuwe gevallen gediagnosticeerd.

Hoewel het gezondheidsbeleid primair en bevoegdheid van de lidstaten is, kan en moet de Europese Unie ook haar bijdrage leveren. Kanker is niet alleen een nationaal probleem, en dus is de oplossing hier ook niet alleen nationaal. Daarom heeft het Europees Parlement onder leiding van de EVP-Fractie een speciale commissie opgericht om na te gaan wat de EU kan doen om Europeanen te helpen kanker te bestrijden en te overwinnen.

De Commissie Kankerbestrijding werkt  aan vier thema’s: preventie, vroegtijdige diagnose, behandeling en zorg. Dat is de strategie van de EU om kanker te bestrijden. Preventie is belangrijk, omdat 40 % van alle kankergevallen kan worden voorkomen. Daarom willen we zorgen dat meer Europeanen een beter en gezonder leven kunnen leiden.

BECA

Andere gerelateerde inhoud