122395
THEMATIC

European Farmers' Deal: EPP-visie voor landbouw in Europa

De EVP is de partij van de Europese boeren en plattelandsgemeenschappen. Wij staan achter de boeren en zullen hun belangen verdedigen. Wij staan voor een concurrerend Europees landbouwmodel dat gebaseerd is op gezinnen en professionele boeren in het centrum van levendige plattelandsgemeenschappen in de hele EU. Boeren zorgen voor voedzaam voedsel van hoge kwaliteit op onze tafels. Ze produceren volgens de hoogste normen ter wereld.

We erkennen dat plattelandsgemeenschappen evenveel behoefte hebben aan toegang tot diensten als mensen die in stedelijke centra wonen, zoals gezondheidszorg, vervoersverbindingen en zorgdiensten. We besteden speciale aandacht aan de behoeften van boeren in gebieden met natuurlijke beperkingen, zoals bergachtige, insulaire en afgelegen gebieden, ultraperifere regio's en ontvolkte gebieden, omdat de landbouw vaak de belangrijkste motor is van de economische ontwikkeling in die delen van Europa.

European Farmers' Deal: EPP-visie voor landbouw in Europa

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Jonge landarbeider poseert in een koeienstal
opinion 09.02.2024

De toekomst koesteren: onze inzet voor de Europese landbouw

De Europese landbouw bevindt zich op een kritiek punt. Terwijl onze boeren de hoogste kwaliteits- en duurzaamheidsnormen blijven handhaven, worden ze geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen op een steeds competitievere wereldmarkt. De EVP...

publications 10.10.2023

Standpuntnota van de EVP-Fractie - Een Europese Farmers’ Deal: de visie van de EVP op landbouw in Europa

De EVP is de partij van Europese landbouwers en plattelandsgemeenschappen. Wij staan achter u en zullen uw belangen behartigen. U brengt hoogwaardig en voedzaam eten op tafel. U produceert volgens de strengste normen ter wereld. U zorgt voor de...

We willen:

  • Europese boeren ondersteunen
  • De hoogste landbouwnormen handhaven
  • Investeren in de vitaliteit van het platteland
  • Investeren in nieuwe landbouwinfrastructuur
  • Eerlijkheid en gelijke behandeling van boeren garanderen
  • De volgende generatie landbouwers mondiger maken
  • Lokale landbouwtradities en -identiteiten beschermen
  • Vrouwelijke landbouwers mondiger maken
  • Een hernieuwde focus van de EU op landbouwonderzoek en -innovatie eisen

Video's

6 / 33