Europese meerjarenbegroting: Jean-Luc Dehaene nieuwe rapporteur

Deze inhoud is ook beschikbaar in
en fr nl

Jean-Luc Dehaene is benoemd tot nieuwe rapporteur namens het Europees Parlement voor het dossier over de Europese meerjarenbegroting. Dit is vandaag bevestigd door de Voorzitter van de parlementaire begrotingscommissie.

Jean-Luc Dehaene is als rapporteur over eigen rechtstreekse inkomsten voor de EU al lid van het onderhandelingsteam dat namens het EP een politiek akkoord bereikte met de lidstaten over de begroting 2014-2020. Naast de verantwoordelijkheid over eigen middelen, neemt Dehaene nu ook de leiding in het dossier over het meerjarig financieel kader.

Een meerderheid van 474 Europarlementsleden gaf vorige woensdag politieke steun aan het akkoord over de Europese meerjarenbegroting. Over dit akkoord zei Jean-Luc Dehaene dat de Europese meerjarenbegroting weliswaar onvoldoende hoog is, maar dat het een investeringsbudget is met voldoende flexibiliteit om de economische groei in Europa te kunnen aanzwengelen.

Jean-Luc Dehaene: “In tijden van nationale besparingen staan de lidstaten ook op de rem als het erop aankomt Europa te financieren. Hun Europese bijdrage is immers in hun nationale begroting opgenomen als een uitgave. De enige manier om uit deze schizofrene situatie te geraken is om de Europese begroting met eigen middelen te financieren, gepaard met een vermindering van de BNI-bijdrage.”

In september moet het Parlement de meerjarenbegroting formeel goedkeuren, na finalisering van de wetgevende programma's die inhoudelijk invulling geven aan de meerjarenbegroting.

Waar wij voor staan

Budget, landbouw & regionale financiering

ONS STANDPUNT OVER HOE DOEN WE DAT
nieuws 19.11.2013 - 10:29
news 19.11.2013 - 10:29
BEGROTING EN STRUCTUREEL BELEID

Meerjarenbegroting

Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid de Europese meerjarenbegroting voor de periode 2014-2020 goedgekeurd. Europarlementslid Jean-Luc...

nieuws 20.03.2013 - 15:00
news 20.03.2013 - 15:00
BEGROTING EN STRUCTUREEL BELEID ECONOMIE EN MILIEU

Cyprus: Europese oplossing nodig, geen Russische

CDA-Europarlementslid Corien Wortmann pleit voor een Europese oplossing voor Cyprus, geen Russische. Ze...

Andere gerelateerde inhoud

No result