De EU moet de inauguratieceremonie van Vladimir Poetin boycotten

06.05.2024 14:46

De EU moet de inauguratieceremonie van Vladimir Poetin boycotten

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Poetin in het hoofd van Stalin

Geen van de in Rusland geaccrediteerde diplomatieke vertegenwoordigers van de EU en haar lidstaten zou moeten deelnemen aan de komende inauguratieceremonie van Vladimir Poetin als president van Rusland. De EVP-Fractie verwacht een duidelijke en heldere aanbeveling aan alle ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie in deze zin, staat in de brief die vandaag door de leden van de EVP-Fractie is gestuurd naar Josep Borrell, de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

"De presidentiële "verkiezingen" in Rusland waren ondemocratisch en hebben geen legitimiteit, en daarom is het presidentschap van Vladimir Poetin onwettig. Maar het aanbod van woorden op de wereldmarkt is groter dan de vraag. Nu moeten de daden volgen. Na ons besluit om Rusland te erkennen als staatsponsor van terrorisme, moeten we Vladimir Poetin geen gelegenheid geven om zijn "legitimiteit" te vestigen. Daarom moeten de EU en haar lidstaten de inwijdingsceremonie boycotten," benadrukt Manfred Weber, Europees Parlementslid en voorzitter van de EVP-Fractie.

"De deelname van EU-diplomaten aan Poetins 'inauguratie' is een totale farce en een schande. Ze zullen gedwongen worden om hem te feliciteren met zijn 'herverkiezing' en zijn neo-imperialistische uitspraken toe te juichen, waaronder openlijke bedreigingen aan het adres van westerse democratieën. De Europeanen verdienen een betere verdediging van hun waarden door hun diplomaten," voegt Andrius Kubilius toe, lid van het Europees Parlement en woordvoerder van de EPP-Fractie over Rusland.

In de brief dringen de leden er ook bij de internationale gemeenschap op aan om niet langer naar Vladimir Poetin te verwijzen als president van de Russische Federatie zodra zijn huidige ambtstermijn afloopt op 7 mei 2024. Zij pleiten er ook voor om alle contacten met Vladimir Poetin te verbreken, aangezien hij geen politiek of moreel mandaat zal hebben om verdere contractuele betrekkingen aan te gaan namens de Russische Federatie, en aangezien tegen hem een arrestatiebevel is uitgevaardigd door het Internationaal Strafhof wegens zijn verantwoordelijkheid voor vermeende oorlogsmisdaden in Oekraïne en onwettige deportaties van Oekraïense burgers, in het bijzonder kinderen. Ze herinneren er ook aan dat de "verkiezingen" werden gehouden in de illegaal bezette gebieden van Oekraïne, wat een flagrante schending is van de Oekraïense soevereiniteit en een duidelijke schending van het internationaal recht en in het bijzonder het Handvest van de VN. Zelfs binnen Rusland waren de "verkiezingen" vrij noch eerlijk. Ze voldeden niet aan de fundamentele internationale verkiezingsnormen en ontbeerden dus elke democratische legitimiteit.

Na de gruweldaden van het regime van Vladimir Poetin tegen Oekraïense burgers heeft het Europees Parlement in november 2022 Rusland al erkend als een staat die terrorisme sponsort en opgeroepen tot verdere isolatie van het regime.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 177 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud