Publikācijas

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

publikacijas 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
ĀRLIETAS TIESLIETAS UN IEKŠLIETAS

Laiks rīkoties migrācijas jautājumā

Migrācijai ir jāpiemēro holistiska pieeja. Pret ikvienu aspektu ir jāattiecas kā pret daļu no visaptverošas strat...

publikacijas 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

ETP grupas nostāja starptautiskās tirdzniecības jautājumos

ES ieņem līderpozīcijas brīvā un godīgā pasaules tirdzniecībā. To uzskatāmi apliecina mūsu daud...

publikacijas 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
EKONOMIKA UN VIDE

ETP grupas nostājas dokuments attiecībā uz nodokļu sistēmu

ETP grupas prioritātes nodokļu jomā Nodokļi ir jāmaksā tajās valstīs, kurās tiek vei...

publikacijas 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
EKONOMIKA UN VIDE

ETP grupas nostājas dokuments - Eiropas Savienība veselībai

Kad vēlējāmies kādam novēlēt visu to labāko dzimšanas dienā vai Jaunajā gadā - pat pirms COVI...

publikacijas 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
ĀRLIETAS EKONOMIKA UN VIDE

Energoapgādes drošības ārējie aspekti

MĒRĶI Mūsu mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienībai lielāku ārējās energoapgādes drošību. Eiropas Savienība im...

publikacijas 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Kristīgās demokrātijas nākotne

Mēs dzīvojam globālu krīžu laikā. Ilgtermiņa ekonomikas krīze liek daudziem apšaubīt globalizācijas pozitīvo lomu. Ekoloģiskā krīze apdraud...

publikacijas 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

ETP grupas politikas dokuments par budžeta veidošanu, pamatojoties uz sniegumu

ES līdzekļu labāka izlietošana — ko...

publikacijas 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
ĀRLIETAS

ES un Ķīnas attiecības — taisnīgas un savstarpējas partnerības veidošana

“Lai būtu principi, vispirms jābūt drosmei.” Ķīniešu sakāmvārd...

publikacijas 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Nostājas dokuments: mūsdienīga sociālā Eiropa

Mūsu vērtības, principi un redzējums Mūsu uzskati par sabiedrību un ekonomiku balstās uz mūsu kristīg...

Child Rights
publikacijas 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
TIESLIETAS UN IEKŠLIETAS

ETP Grupas nostāja dzimumu līdztiesības jautājumā bērnu tiesības

I. Ievads “(..) Savienība atbalsta un veicina savas vērtības un inte...

publikacijas 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Ķelnes deklarācija par konkurētspēju

Darbvietas un izaugsmi rada privātas iniciatīvas, inovatīvi uzņēmēji un jaunuzņēmumi. Politiķi, kas sola ko citu, tikai sagatavo...

publikacijas 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
EKONOMIKA UN VIDE

ETP Grupas TRAN komitejas locekļu nostājas dokuments attiecībā uz transporta veidiem

1) Autobūves nozare Pielāgojoties d...

Lejupielādēt vairāk +