Leidiniai: BIUDŽETAS IR STRUKTŪRINĖ POLITIKA

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

leidiniai 10.09.2020 - 11:00
publications 10.09.2020 - 11:00
BIUDŽETAS IR STRUKTŪRINĖ POLITIKA

ELP frakcijos pozicijos dokumentas dėl BŽŪP reformos

ELP frakcija nuolat užtikrina, kad būtų atsižvelgiama į Europos ūkininkų bei mūsų kaimo bendruom...