Mūsų prezidiumas

Mūsų prezidiumą sudaro mūsų pirmininkas ir dešimt pirmininko pavaduotojų. Jis atsakingas už vadovavimą frakcijai plenarinių posėdžių metu bei atstovavimą jai už Parlamento ribų.

Manfred Weber, ELP frakcijos pirmininkas

Mūsų pirmininkas

“Mes turime dirbti išvien šiandieninėje Europoje, kad išsaugotume savo galimybes rytojaus pasaulyje. Ši Sąjunga – tai mūsų gyvybės garantas vis labiau globalėjančiame pasaulyje. Šiais iššūkių laikais noriu užtikrinti, kad ELP frakcija išliktų pagrindinė jėga, ginanti mūsų europietišką gyvenimo būdą”.

Mūsų pirmininko pavaduotojai

Arnaud DANJEAN
Frances FITZGERALD
Rasa JUKNEVIČIENĖ
Esther de LANGE
Vangelis MEIMARAKIS
Dolors MONTSERRAT
Siegfried MUREŞAN
Jan OLBRYCHT
Paulo RANGEL
Željana ZOVKO