Dokument o stajalištu o Sredozemlju

14.07.2016

Dokument o stajalištu o Sredozemlju

Stabilnost na području Sredozemlja znači stabilnost za Europu.

Globalna strategija EU-a i preispitivanje Europske politike susjedstva nude jedinstvenu priliku da se preispita politika EU-a na Sredozemlju. Klub zastupnika EPP-a tražio je da se ograniči broj prioriteta u okviru te strategije. Sredozemlje bi trebalo predstavljati jedan od najvažnijih prioriteta s naglaskom na sprječavanju sukoba i temeljnim razlozima nestabilnosti u južnom susjedstvu.

Naš je Klub istaknuo da je naše susjede na Sredozemlju potrebno smatrati partnerima u dijalogu o diferenciranoj politici i sigurnosti. Sigurnosna pitanja trebala bi se ponovno uključiti u obnovljenu strategiju EU-a o Sredozemlju na učinkovitiji i dosljedniji način. Osim toga bi se trebala posvetiti veća pažnja ostvarenju veće političke i gospodarske integracije među našim južnim partnerima.

Dok je za Europu najveći prioritet stabilizacija regije u pogledu sigurnosti, također je od ključne važnosti za ostvarenje trajnog mira i blagostanja od kojeg će koristi imati i Europljani i njihovi susjedi i korištenje gospodarskog i ljudskog potencijala Sredozemlja. U našem je zajedničkom interesu da radimo na stvaranju dinamičnog i bogatog Sredozemlja na kojem vladaju mir, sigurnost i održivi rast.

Stoga su potrebne posebne inicijative i mjere kako bi se izgradio most koji povezuje EU, njegove susjede te njihove susjede, uključujući također i Arapsku ligu te druge regionalne i međunarodne organizacije. Smatramo da EU hitno treba pojačati svoja nastojanja na ostvarivanju strateškog plana i partnerstva sa Sredozemljem kako bi se riješile trenutačne krize i ostvarili dugoročni zajednički interesi.

1. Migracijska politika i politika azila EU-a moraju ostvariti rezultate na Sredozemlju

EU je potresla nedavna izbjeglička i migracijska kriza. Trenutačna zajednička pravila ne funkcioniraju na pravi način i nisu dovoljna da bi se nosila s izvanrednim okolnostima. Sada je jasno da se naš kontinent treba zajednički nositi s problemom kao jedna cjelina.

Osim bolje suradnje i solidarnost između država članica EU-a od ključne je važnosti potpuno iskoristiti vanjsku dimenziju politike EU-a u području migracija i mobilnosti. Euromediteranska politika mora se uhvatiti u koštac s tim izazovima. Klub zastupnika EPP-a insistira na provedbi politike nulte tolerancije za krijumčare migranata i njihove pomagače, uključujući i preko operacija kao što je EUNAVFOR MED, poboljšanjem kontrole granica u zemljama podrijetla i tranzitnim zemljama te sklapanjem i provedbom sporazuma o ponovnom prihvatu između EU-a i sredozemnih zemalja, kao i zemalja regije Bliski istok i sjeverna Afrika te Afričkih zemalja.

Podupiremo rad Frontexa i Europske agencije za graničnu i obalnu stražu te potičemo blisku suradnju između te agencije i nacionalnih tijela država članica za obalnu stražu, kao i tijela za obalnu stražu trećih zemalja, što također uključuje posebnu pomoć libijskim vlastima.

Moramo sastaviti zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla. Također je od ključne je važnosti osigurati bolju komunikaciju s partnerskim zemljama i jasne informacije o europskim politikama izdavanja viza kako bi nezakonita migracija bila manje privlačna.

2. Izgradnja države i demokratska konsolidacija

Smatramo da glavni prioritet trebaju biti mjere za jačanje demokracije i pružanje podrške slobodnih i demokratskih izbora. Kako bi pomogao demokracijama u razvoju EU mora potpuno iskoristiti potencijal svojih instrumenata politike za razvoj i pružanje podrške demokraciji, kao i sposobnosti upravljanja krizama. Od ključne je važnosti uspostaviti vladavinu zakona i promicati procese za izgradnju povjerenja koji se temelje na institucijama.

EU mora poduzeti sve što može kako bi pružio podršku međunarodno priznatoj vladi u Libiji jer nestabilnost koja je posljedica tog neriješenog sukoba i naknadni učinak prelijevanja u čitavoj regiji predstavljaju znatnu prijetnju čitavoj Uniji. Jedan je od ključnih prioriteta u regiji osigurati potporu u Libiji za libijsku vladu nacionalnog jedinstva  jer će stabilna Libija i libijski narod koji upravlja svojim teritorijem i sredstvima za život donijeti stabilnost u regiju.

Institucije EU-a trebale bi surađivati kako bi se pojačala suradnja sa sredozemnim partnerima, potaknula demokratizacija i zajamčilo poštovanje demokracije, vladavine zakona i ljudskih prava; potaknulo sudjelovanje žena u izborima kao kandidatkinja i glasačica, u nastojanjima u okviru mirovnih posredovanja i trgovinskim pregovorima; potaknulo sudjelovanje mladih ljudi u političkom životu te posebno njihovo sudjelovanje u lokalnim izborima; poštovala sloboda medija i potaknulo nezavisno i istraživačko novinarstvo; pojačala suradnja među decentraliziranim strukturama (općinskim, okružnim i regionalnim) s obje strane Sredozemlja kako bi se razvili konkretni projekti.

3. Terorizam i radikalizacija

Religiozna radikalizacija i širenje terorističkih skupina predstavljaju stvarnu opasnost na čitavom Sredozemlju. Veliku zabrinutost izaziva iznenadno i brzo napredovanje Islamske države u Libiji te će EU i njegove države članice usredotočiti svoje napore kako bi pomogli da se u regiji porazi ta teroristička skupina. Nije potrebno samo poraziti njihove kopnene snage, nego i njihovu ideologiju.

Stoga je potrebno proizvoditi i distribuirati materijal za borbu protiv te poruke s posebnim naglaskom na mladim ljudima kako bi im se pokušalo ponuditi izglede za budućnost te kako ih ne bi unovačile terorističke skupine. U tom cilju Unija mora pomoći svojim susjedima da izgrade bolju budućnost za svoje mlade u koju oni mogu vjerovati i koju obilježavaju zaposlenje i stabilnost.

EU i naša nacionalna tijela moraju potpuno surađivati kako bi se uhvatili u koštac s tim ključnim pitanjima. Klub zastupnika EPP-a posebno ističe borbu protiv nezakonite trgovine vatrenim oružjem i drugih oblika nezakonite trgovine kojima se financiraju terorističke skupine. Moramo spriječiti radikalizaciju preko interneta i društvenih mreža, posebno među mladima, te pomoći obiteljima mladih koji su izloženi riziku radikalizacije. Kako bismo se učinkovito borili protiv terorizma trebali bismo s našim partnerima na južnom Sredozemlju razmijeniti najbolje prakse o programima sprječavanja radikalizacije i deradikalizacije te o mehanizmima za razmjenu obavještajnih podataka između država članica EU-a i sredozemnih partnera.

Trebalo bi uvesti programe deradikalizacije kojima se sprječava širenje propagande i govora mržnje. Također nam je potrebna suradnja s predvodnicima javnog mišljenja, uključujući vjerske vođe, u informativnim kampanjama protiv terorizma i promicanju diskursa kojima se ističe naše zajedničko naslijeđe, vrijednosti i mediteranski karakter u cilju borbe protiv straha, nepovjerenja i razaranja koje donosi radikalizacija.

4. Potraga za rješenjem političkih sukoba, ulaganje u sprječavanje sukoba i pružanje podrške stabilnim partnerima u regiji

Pozivamo Europsku uniju te osobito ESVD i visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednicu Europske komisije da igraju aktivniju diplomatsku ulogu u mirovnim pregovorima i rješavanju sukoba na Bliskom istoku, uključujući u sukobu između Izraela i Palestine, kako bi ostvarili ravnotežu između globalnih i regionalnih aktera.

Naime bliskoistočni mirovni proces mora ostati jedan od naših glavnih prioriteta u toj regiji s obzirom na to da bi rješenje izraelsko-palestinskog sukoba imalo izravne pozitivne posljedice na druge sukobe u regiji. Dogovoreno dvodržavno rješenje i dalje predstavlja jedini realističan način okončavanja sukoba u korist Izraelaca i Palestinaca. Politika naseljavanja i nedavni, dosad nezabilježeni val uništavanja, između ostalog i projekata koje su financirali EU i države članice, ozbiljno narušavaju stabilnost regije kao i mogućnost ikakve mirovne inicijative.

Moramo jasno dati do znanja da treba pojačati politička nastojanja s obzirom na to da se ne može očekivati da europski građani i porezni obveznici neograničeno dugo financiraju obnovu.

Strategija EU-a za Sredozemlje mora također uzeti u obzir povezanost s ostatkom Afrike i Arapskim poluotokom u cilju predviđanja rizika no također i ostvarenja dugoročne koristi.

5. Razvoj sporazuma o slobodnoj trgovini i ekonomske prilike na Sredozemlju

Solidarnost je također od ključne važnosti za ekonomski rast u regiji. Pružanje podrške svim naporima za ostvarenje bolje gospodarske integracije među zemljama južnog Sredozemlja i zemljama s obje strane Sredozemlja mora biti prioritet EU-a. Moramo razumjeti da će razvoj gospodarskih prilika na Sredozemlju imati pozitivan učinak širenja na sva druga pitanja koja povezuju te dvije regije.

Klub zastupnika EPP-a ističe:

 • nadzor sporazuma o slobodnoj trgovini kako bi se ojačale gospodarske veze između tih zemalja i potaknuo njihov brz napredak temeljen na zajedničkim interesima, posebno preko zajedničkih parlamentarnih odbora i uključivanja svih relevantnih gospodarskih dionika
 • usmjeravanje inicijativa EU-a na Sredozemlju prema važnim strateškim projektima za rast u regiji, kao što su energetika, voda, telekomunikacije i prometna infrastruktura
 • pružanje podrške ekonomskoj uključenosti malih i srednjih poduzeća u svojem djelovanju na području Sredozemlja pomažući pri njihovim nastojanjima u pogledu internacionalizacije jer su oni pokretači gospodarskog rasta u regiji
 • poticanje i jačanje poslovnih inicijativa, posebno među mladima i ženama, uključujući mjere kako bi se zajamčio pristup financiranju za novoosnovana poduzeća
 • daljnje poticanje umrežavanja među poduzećima preko stvaranja multilateralnih trgovinskih komora
 • razumijevanje da gospodarske prilike izrazito ovise o jamčenju sigurnosti i zaštite diljem Sredozemlja, posebno u turističkom sektoru
 • pojačanje sigurnosti strateške infrastrukture, uključujući rafinerije nafte i trgovinske putove (u pogledu problema financiranja terorizma).

6. Ususret novoj europskoj politici susjedstva i jačanje Unije za Mediteran

Europska susjedska politika (ESP) trenutačno se preispituje. Za potpuno korištenje Unije za Mediteran, međuvladine inicijative za Sredozemlje koja je nastala u okviru Barcelonskog procesa i uključila jadranske države u suradnju na Sredozemlju, buduća politika susjedstva mora razviti snažan strateški program u cilju:

 • pružanja podrške partnerima koji provode reforme za promicanje demokracije, vladavine zakona i ljudskih prava
 • pridonošenja njihovom uključivom gospodarskom razvoju i promicanja partnerstva s civilnim društvom paralelno uz odnose s vladama
 • pružanja podrške gospodarskom i socijalnom razvoju, stvaranju rasta i radnih mjesta, poticanja trgovine i veće suradnje u drugim sektorima.

To znači da ESP mora učiniti mnogo više kako bi postigao cilj utvrđen 2010. u Deklaraciji iz Marseillea o tome da treba „doprinijeti stabilnosti i miru u cijeloj euro-mediteranskoj regiji”.

Strateška suradnja između ESP-a i Unije za Mediteran koja uključuje parlamentarnu dimenziju preko Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran predstavlja obvezu ako naš kontinent želi ojačati svoju ulogu na Sredozemlju i uhvatiti se u koštac sa svim njegovim ključnim problemima.

7. Suradnja u području energetike za sigurnost i blagostanje na Sredozemlju

Klub zastupnika EPP-a također potvrđuje stratešku dimenziju energetske suradnje na Sredozemlju i ističe da preispitivanje europske politike susjedstva pruža priliku da se ojačaju energetske veze:

 • organiziranjem energetske suradnje strateškim dijalogom sa sredozemnim partnerima
 • predviđanjem utjecaja političkih kriza na energetski sektor i obratno
 • jamčenjem suradnje u području znanosti te istraživanja i razvoja o diversifikaciji, skladištenju i prijenosu energije (pogotovo u pogledu sunčeve energije).