Ulkomaista sekaantumista ja disinformaatiota ja lahjomattomuutta EP:ssä käsittelevä erityisvaliokunta (toimikausi päättynyt)

fake news

Ulkomaisen sekaantumisen ja disinformaation torjunta

Sen edeltäjä – INGE-erityisvaliokunta – hankki valtavasti asiantuntemusta kahden viime vuoden aikana järjestetyissä kymmenissä asiantuntijoiden ja poliittisten päättäjien kuulemistilaisuuksissa.

Tämän tietämyksen turvin EPP-ryhmä haluaa auttaa vähentämään riskiä siitä, että ulkomaat sekaantuvat Euroopan demokratiaan pahantahtoisesti vuoden 2024 vaalien edellä. EPP-ryhmä katsoo, että EU:n on vahvistettava valmiuksiaan havaita, paljastaa ja torjua disinformaatiota.

Viime aikoina kolmannet maat ovat yrittäneet sekaantua demokratian toimintaan EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa heikentämällä Euroopan parlamentin työtä niin sanotun Qatargaten yhteydessä. EPP-ryhmä ei halua antaa kolmansien maiden vaarantaa menettelyn ja verkoston eheyttä.

Erityisvaliokunta pyytää Euroopan komissiota esittämään käytännön ratkaisuja ulkomaisen pahantahtoisen sekaantumisen ja disinformaation torjumiseksi.

Työn alla

No result

No result

Tutustu kaikkiin valiokunnan jäseniin

Siihen liittyvä tehtävä

Ulkoasiat

Muu asiaa liittyvä sisältö

No result