Πέρα από το πλέγμα: Διασφάλιση του μέλλοντος της ενέργειας στην ΕΕ

19.03.2024

Πέρα από το πλέγμα: Διασφάλιση του μέλλοντος της ενέργειας στην ΕΕ

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας συμπιέζουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις. Αυτό οφείλεται στην πράσινη μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην προσπάθεια για μια Ενεργειακή Ένωση της ΕΕ με πιο αξιόπιστες προμήθειες από το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς podcast της Ομάδας του ΕΛΚ ''Μια Ευρώπη που προστατεύει τους πολίτες της'', μιλάμε με ορισμένους βασικούς παράγοντες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμβάλλουν στη διαμόρφωση του ενεργειακού μέλλοντος της Ευρώπης με στόχο τη διασφάλιση προσιτών, ανανεώσιμων και αξιόπιστων ενεργειακών προμηθειών.

Εξετάζουμε τον αυξανόμενο ρόλο του υδρογόνου, ιδίως για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, και την ανάγκη για ένα πιο ολοκληρωμένο ενεργειακό δίκτυο σε όλη την ΕΕ των 27 για την οικοδόμηση μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης ανθεκτικής σε παγκόσμιους και περιφερειακούς κλυδωνισμούς.

Μην το χάσετε!

Facebook

Instagram

Twitter

Άλλα συναφή περιεχόμενα