Väljaanded: VÄLISSUHTED

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

valjaanded 10.03.2021 - 10:15
publications 10.03.2021 - 10:15
VÄLISSUHTED

ELi ja Hiina suhted teel õiglase ja vastastikuse partnerluse suunas

Enne julgus, siis põhimõtted! (Hiina vanasõna) Hiina keisrid väitsid, et nei...

valjaanded 02.10.2015 - 8:15
publications 02.10.2015 - 8:15
VÄLISSUHTED MAJANDUS JA KESKKOND

Energiajulgeoleku välispoliitiline mõõde

EESMÄRGID Meie eesmärk on tagada Euroopa Liidule energiaimpordi suurem varustuskindlus. Euroopa Liit...

valjaanded 28.04.2015 - 15:45
publications 28.04.2015 - 15:45
VÄLISSUHTED ÕIGUS- JA SISEASJAD

ERP FRAKTSIOONI TERRORISMIVASTANE PAKT

Radikaliseerumise ärahoidmine ning deradikaliseerimise protsessi hoogustamine Meie strateegia üks keskseid...

valjaanded 23.02.2015 - 11:30
publications 23.02.2015 - 11:30
VÄLISSUHTED

ELi reageering Ukraina kriisile

Ukraina rahvas andis 26. oktoobril toimunud ennetähtaegsetel parlamendivalimistel selgelt ja otsustavalt teada, et soovib rahu...