Hvordan EPP-gruppen arbejder for dig i EU-parlamentet

Dette indhold er også tilgængeligt i

En præsentation om hvordan EPP-gruppen arbejder i Parlamentet ved at gennemgå lovgivningsprocessen trin for trin. MEP Lara Comi og EPP TV-holdet beskriver, hvordan lovgivning forelægges, diskuteres i EPP-gruppen, debatteres og afstemmes i udvalg, i plenarforsamlingen og forhandles mellem EU-institutioner før det bliver til en lov. EPP-gruppen er den politiske hovedstyrke i Parlamentet med over 200 medlemmer fra 27 medlemslande.

Det står vi for

No result