Πως η Κ.Ο. του ΕΛΚ εργάζεται για εσάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

05.05.2015

Πως η Κ.Ο. του ΕΛΚ εργάζεται για εσάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μια παρουσίαση για το πώς η Κ.Ο. του ΕΛΚ εργάζεται στο Κοινοβούλιο, προχωρώντας  στη νομοθετική διαδικασία βήμα προς βήμα. Η Ευρωβουλευτής Λάρα Κόμι και η τηλεοπτική ομάδα του ΕΛΚ περιγράφουν πως προτείνεται η νομοθεσία ,πως συζητείται μέσα στους κόλπους της ομάδας του ΕΛΚ, πως συζητείται και ψηφίζεται στις επιτροπές, στην Ολομέλεια και τέλος πως γίνονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε , πρίν  αυτή γίνει νόμος.  Η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η κύρια πολιτική δύναμη στην Ευρωβουλή , με περισσότερα από 200 μέλη  από 27 κράτη μέλη.

Άλλα συναφή περιεχόμενα