Publikace: PRÁVNÍ A VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

Combat Organised Crime
publikace 13.09.2022 - 20:15
publications 13.09.2022 - 20:15
PRÁVNÍ A VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI

STANOVISKO K TÉMATU: ZPŮSOBY BOJE PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI V EVROPSKÉ UNII

Úvod Organizovaná trestná činnost je jed...

Child Rights
publikace 15.03.2021 - 10:00
publications 15.03.2021 - 10:00
PRÁVNÍ A VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI

Stanovisko Poslaneckého Klubu ELS k právům dítěte

I. Úvod „(...) Unie zastává a podporuje své hodnoty a zájmy a přispívá k ochraně svých občanů. Přispívá k mí...

publikace 28.04.2015 - 15:45
publications 28.04.2015 - 15:45
ZAHRANIČNÍ VĚCI PRÁVNÍ A VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI

PAKT POSLANECKÉHO KLUBU ELS PROTI TERORISMU

Předcházení radikalizaci a posílení procesu deradikalizace Jedním z ...