Publikace: PRÁVNÍ A VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

publikace 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
ZAHRANIČNÍ VĚCI PRÁVNÍ A VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI

PAKT POSLANECKÉHO KLUBU ELS PROTI TERORISMU

Předcházení radikalizaci a posílení procesu deradikalizace Jedním z ...

Child Rights
publikace 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
PRÁVNÍ A VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI

Stanovisko Poslaneckého Klubu ELS k právům dítěte

I. Úvod „(...) Unie zastává a podporuje své hodnoty a zájmy a přispívá k ochraně svých občanů. Přispívá k mí...

Combat Organised Crime
publikace 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
PRÁVNÍ A VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI

STANOVISKO K TÉMATU: ZPŮSOBY BOJE PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI V EVROPSKÉ UNII

Úvod Organizovaná trestná činnost je jed...