Our Presidency brings together our Chair and ten Vice-Chairs. It leads the Group in plenary sittings and represents the Group externally.

Our Chair

„V dnešní Evropě musíme úzce spolupracovat, abychom si pojistili naše postavení v budoucnosti. Toto spojenectví je naší pojistkou v čím dál více globalizovaném světě. V dnešní turbulentní době chci zajistit, aby europoslanci ELS zůstali hlavním obráncem našeho evropského způsobu života.“

Our new Vice-Chairs

  • Dubravka ŠUICA
  • Esteban GONZÁLEZ PONS
  • Ewa KOPACZ
  • Siegfried MUREŞAN
  • Mairead McGUINNESS
  • Esther de LANGE
  • Arnaud DANJEAN
  • Andrey KOVATCHEV
  • Evangelos MEIMARAKIS
  • Paulo RANGEL