Předsednictvo se sestává z předsedy klubu a z deseti místopředsedů. Odpovídá za vedení klubu na plenárních zasedáních a zastupuje klub.

Předseda

„V dnešní Evropě musíme úzce spolupracovat, abychom si pojistili naše postavení v budoucnosti. Toto spojenectví je naší pojistkou v čím dál více globalizovaném světě. V dnešní turbulentní době chci zajistit, aby europoslanci ELS zůstali hlavním obráncem našeho evropského způsobu života.“

Místopředsedové

Arnaud DANJEAN
Arnaud DANJEAN

Místopředseda - Předsednictvo poslaneckého klubu ELS

Více informací
Frances FITZGERALD
Frances FITZGERALD

Místopředsedkyně - Předsednictvo poslaneckého klubu ELS

Více informací
Esteban GONZÁLEZ PONS
Esteban GONZÁLEZ PONS

Místopředseda - Předsednictvo poslaneckého klubu ELS

Více informací
Rasa JUKNEVIČIENĖ
Rasa JUKNEVIČIENĖ

Místopředsedkyně - Předsednictvo poslaneckého klubu ELS

Více informací
Esther de LANGE
Esther de LANGE

Místopředsedkyně - Předsednictvo poslaneckého klubu ELS

Více informací
Vangelis MEIMARAKIS
Vangelis MEIMARAKIS

Místopředseda - Předsednictvo poslaneckého klubu ELS

Více informací
Siegfried MUREŞAN
Siegfried MUREŞAN

Místopředseda - Předsednictvo poslaneckého klubu ELS

Více informací
Jan OLBRYCHT
Jan OLBRYCHT

Místopředseda - Předsednictvo poslaneckého klubu ELS

Více informací
Paulo RANGEL
Paulo RANGEL

Místopředseda - Předsednictvo poslaneckého klubu ELS

Více informací
Željana ZOVKO
Željana ZOVKO

Místopředsedkyně - Předsednictvo poslaneckého klubu ELS

Více informací