Naše předsednictvo

Předsednictvo se sestává z předsedy klubu a z deseti místopředsedů. Odpovídá za vedení klubu na plenárních zasedáních a zastupuje klub.

Manfred Weber, Předseda poslaneckého klubu ELS

Předseda

„V dnešní Evropě musíme úzce spolupracovat, abychom si pojistili naše postavení v budoucnosti. Toto spojenectví je naší pojistkou v čím dál více globalizovaném světě. V dnešní turbulentní době chci zajistit, aby europoslanci ELS zůstali hlavním obráncem našeho evropského způsobu života.“

Místopředsedové

Arnaud DANJEAN
Frances FITZGERALD
Esteban GONZÁLEZ PONS
Rasa JUKNEVIČIENĖ
Esther de LANGE
Vangelis MEIMARAKIS
Siegfried MUREŞAN
Jan OLBRYCHT
Paulo RANGEL
Željana ZOVKO