Polčák: Problém plastových odpadů je třeba řešit okamžitě

24.10.2018 10:46

Polčák: Problém plastových odpadů je třeba řešit okamžitě

Důležité upozornění
Názory v této části jsou názory národní delegace a nemusí být vždy v souladu se stanoviskem celého poslaneckého klubu.
Video picture

Dnes v poledne hlasují europoslanci o návrhu směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. „Úroveň spotřeby plastů v celosvětovém měřítku už dnes ohrožuje živočišné druhy v mořích a oceánech. Pokud nezačneme na evropské i celosvětové úrovni konat už dnes, tak hrozí vyhynutí živočišných druhů a zamoření oceánů odpady v řádu několika desítek let. Vítám snahu Komise o regulaci a omezování užívání některých plastových výrobků na jedno použití. V Evropském parlamentu má tato snaha zastánce,“ říká Stanislav Polčák (STAN), který působí ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

V květnu představila Evropská komise legislativní návrh s cílem omezit množství plastového odpadu, který nejvíce znečišťuje životní prostředí moří a oceánů. Návrh směřuje k omezení spotřeby plastových obalů, mimo jiné i formou zákazu uvádění na trh některých druhů plastů na jedno použití, jako jsou plastové příbory, plastové talířky anebo brčka. Návrh určuje rovněž způsoby výroby těchto produktů (včetně nároků na design atd.).

„Musíme nejen masu plastového odpadu dokázat zpracovávat, ale také zásadně redukovat spotřebu plastů. V řadě případů už máme dostupné alternativy. Navíc poté, co Čína přestala dovážet plastové odpady z některých států, je třeba, aby na celosvětové úrovni byla přijatá taková opatření, která přinutí státy, výrobce, ale i spotřebitele k přijetí vlastní zodpovědnosti. Musíme změnit naše spotřebitelské návyky. Zároveň podezření, že některé asijské státy plasty přímo vyhazují do moří, je příliš veliké a my musíme konat. Evropská komise odhaduje, že pokud se podaří její návrh proměnit v platnou legislativu, pak v evropských mořích klesne plastový odpad o jednu čtvrtinu do roku 2030,“ dodává Stanislav Polčák, který se problematikou plastového odpadu dlouhodobě zabývá. Polčák zároveň podpořil návrh, aby výrobcům plastů byla rozšířena odpovědnost, např. ve formě příspěvků do fondů na odklízení plastového odpadu, a tím byly zejména podpořeny nové inovace, ale i obce při vyrovnávání se s komunálním odpadem.

Pro editory

Poslanecký klub ELS je s 219 poslanci z 28 členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace