Polčák: Množírny zvířat nemají v EU místo

12.02.2020 13:35

Polčák: Množírny zvířat nemají v EU místo

Důležité upozornění
Názory v této části jsou názory národní delegace a nemusí být vždy v souladu se stanoviskem celého poslaneckého klubu.
Video picture

„Množírny zvířat nepředstavují jen obrovské utrpení pro zvířata, ale jsou také jedním z největších zdrojů příjmů nelegálního obchodu v EU. Jsem rád, že dnes Evropský parlament přijal můj návrh na sjednocení pravidel pro registraci a identifikaci psů a koček ve všech členských státech a zavedení propojených elektronických registrů domácích zvířat,“ řekl po dnešním hlasování pléna o nezákonném obchodu se zvířaty v zájmovém chovu Stanislav Polčák (STAN).

Chov zvířat v zájmovém chovu, tedy domácích mazlíčků, je regulován v každém členském státě rozdílně. „Dostáváme se do situace, kdy jsou například štěňata převážena pašeráky po tisících ze států, kde jsou chovatelské normy nastaveny volně a zvířata jsou tak levnější, do států, kde je po nich velká poptávka. Kvete tak půda pro pašeráky a černou ekonomiku. Příliš se to neví, ale nelegální obchod se zvířaty představuje třetí nejvýnosnější nelegální byznys hned po obchodu s drogami a zbraněmi,“ vysvětluje Stanislav Polčák, člen výboru pro životní prostředí.

Evropský parlament v dnešním usnesení vyzval Komisi, aby navrhla povinný systém registrace psů a koček v EU, který by byl propojený se systémem kontroly a sankcemi vůči těm, kdo falšují dokumenty pro prodej zvířat. Požaduje také jednotnou definici množíren psů a koček.

Stanislav Polčák dodává: „Pokud všechny členské státy budou postihovat obcházení elektronické registrace nově narozených zvířat, lidé budou mít v konečném důsledku jistotu, že jejich domácí mazlíček netrpěl v množírně. Osud zvířat bude navíc dohledatelný, což pocítí i členské státy na svých daňových příjmech.“

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 187 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace