Zástupca generálneho tajomníka a riaditeľ pre parlamentnú činnosť

Adresy

BRU:

SPINELLI 05H149
Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

STR:

WEISS T03125
Allée du Printemps FR-67070 Strasbourg
smerom na hor