Zástupca generálneho tajomníka a riaditeľ pre parlamentnú činnosť

Adresy

BRU:

ASP 05H149
Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

STR:

LOW T03125
Allée du Printemps FR-67070 Strasbourg
smerom na hor