Pracovník zodpovedný za vonkajšiu kanceláriu v Berlíne, poradca pre Delegáciu pre vzťahy so združením ASEAN

Adresy

BER:

Berlin
Wilhelmstrasse 60 DE-10117 Berlin

BRU:

SPINELLI 14E152
Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles
smerom na hor