Lawrence Matthias Cappelle

  • Politický poradca pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI)

Adresy

BRU:

SPINELLI 06H252

Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

+32 2 2831237

STR:

CHURCHILL M04105

Allée du Printemps FR-67070 Strasbourg

+33 3 88164040