Laurentiu Gavra

  • Politický poradca pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI)

Adresy

BRU:

SPINELLI 06H265

Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

+32 2 2842648

STR:

CHURCHILL M04094

Allée du Printemps FR-67070 Strasbourg

+33 3 88164399