Zástupca generálneho tajomníka a riaditeľ pre vonkajšie politiky – výbory, politický poradca pre delegácie pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky, krajinami Andského spoločenstva, Mercosurom, Mexikom a Čile a pre EuroLat

Adresy

BRU:

ASP 02H356
Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

STR:

WIC M04078
Allée du Printemps FR-67070 Strasbourg
smerom na hor