Stelios KYMPOUROPOULOS - Poslanec/Poslankyňa EP

Stelios KYMPOUROPOULOS

Krajina: Grécko

Strana: Nea Demokratia

Moje funkcie v Európskom parlamente:

 • Spolupredseda - Medziskupina pre zdravotné postihnutie
 • Koordinátor - Pandémia ochorenia COVID-19: získané skúsenosti a odporúčania do budúcnosti
 • Zástupca koordinátora - Verejné zdravie
 • Člen - Medziskupina pre mestské záležitosti
 • Člen - Medziskupina pre moria, rieky, ostrovy a pobrežné oblasti (SEARICA)
 • Člen - Medziskupina pre vidiecke, horské a vzdialené oblasti (RUMRA) a inteligentné dediny
 • Člen - Medziskupina pre zelenú novú dohodu
 • Člen - Medziskupina pre zmenu klímy, biodiverzitu a udržateľný rozvoj
 • Člen - Medziskupina pre práva dieťaťa
 • Člen - Medziskupina pre rakovinu
 • Člen - Medziskupina pre umelú inteligenciu a digitalizáciu
 • Člen - Medziskupina pre boj proti rasizmu a rozmanitosť
 • Člen - Nea Demokratia
 • Člen - Únia pre Stredozemie
 • Člen - Mašrek
 • Člen - Pandémia ochorenia COVID-19: získané skúsenosti a odporúčania do budúcnosti
 • Člen - Verejné zdravie
 • Člen - Petície
 • Člen - Zamestnanosť a sociálne veci
 • Člen - Európsky parlament
 • Náhradník - India
 • Náhradník - Ľudské práva
 • Náhradník - Regionálny rozvoj
 • Náhradník - Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

My Positions in the group:

 • Člen - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

V procese

No result

iný relevantný obsah

No result

Fotogaléria

No result

Adresy

BRU:

SPINELLI 09E240 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45213

BRU:

SPINELLI 09E240 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 47213

STR:

WEISS T06021 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75213