Christophe HANSEN - Poslanec/Poslankyňa EP

Christophe HANSEN

Krajina: Luxembursko

Strana: Parti chrétien social luxembourgeois

Moje funkcie v Európskom parlamente:

 • Podpredseda - Medziskupina pre zmenu klímy, biodiverzitu a udržateľný rozvoj
 • Kvestor - Európsky parlament
 • Koordinátor - Medzinárodný obchod
 • Člen - Medziskupina pre víno, liehoviny a potraviny
 • Člen - Medziskupina pre malé a stredné podniky (MSP)
 • Člen - Medziskupina pre vzdušný a kozmický priestor
 • Člen - Medziskupina pre európske kultúrne dedičstvo, svätojakubské cesty a iné európske kultúrne trasy
 • Člen - Medziskupina pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek
 • Člen - Parti chrétien social luxembourgeois
 • Člen - Eurolat
 • Člen - Andské spoločenstvo
 • Člen - Daňové otázky
 • Člen - Medzinárodný obchod
 • Člen - Kvestori
 • Člen - Predsedníctvo
 • Náhradník - Mexiko
 • Náhradník - Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • Náhradník - Hospodárske a menové veci

My Positions in the group:

 • Člen - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Člen - Predsedníctvo skupiny EPP

V procese

No result

iný relevantný obsah

No result

Fotogaléria

No result

Adresy

BRU:

SPINELLI 10E259 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45460

BRU:

SPINELLI 10E259 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 38460

STR:

WEISS T12016 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75460